Show simple item record

dc.contributor.advisorKlev, Roger
dc.contributor.authorHolvik, Mia
dc.date.accessioned2019-09-11T12:10:33Z
dc.date.created2016-06-11
dc.date.issued2016
dc.identifierntnudaim:14696
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2616303
dc.description.abstractDet har vært en markant vekst i antall mikrobryggerier som har etablert seg i Norge de siste årene. På bakgrunn av dette, har oppgaven forsøkt å få en bredere innsikt i hvordan konkurransesituasjonen i Norge i dag er for mikrobryggeriene, og slik identifisere mulige inngangsbarrierer og utfordringer nye mikrobryggerier vil kunne møte på. Samtidig har oppgaven sett på hvordan to mikrobryggerier har jobbet fra oppstart, og til der de er i dag, for å se på måter å oppnå et konkurransefortrinn på. Studien har tatt utgangspunkt i følgende forskningsspørsmål: 1. Hva er mulige barrierer nye mikrobryggeri vil møte på i dagens konkurransesituasjon? 2. Hvordan kan en oppnå et konkurransefortrinn for bedre å møte de identifiserte barrierene? Studien har benyttet kvalitativ metode for å besvare forskningsspørsmålene, hvor det har vært benyttet dybdeintervjuer av to utvalgte mikrobryggerier. Det har også vært en gjennomgang av relevant litteratur for et teoretisk rammeverk. Resultatet viser at det er flere barrierer som skiller seg ut. Det er spesielt tilgang på distribusjonskanaler, og markedsføring i en bransje som er underlagt strenge lover. I tillegg utgjør dominansen av noen få, men store aktører en utfordring i en stadig intensiv konkurransesituasjon. Utfordringene har i tillegg vist seg å være tett knyttet til hverandre, slik at det for et nytt mikrobryggeri er hensiktsmessig å fokusere på hele bildet, og sammenhengene mellom disse og ikke en barriere alene. Eksempelvis er tilgangen til distribusjon knyttet sammen med både etterspørsel og kapitalbehov, som begge utgjør utfordringer i seg selv. Studien har videre kommet frem til viktigheten av en solid ressursbase for å kunne oppnå et konkurransefortrinn og slik kunne komme seg over barrierene. Produktets egenskaper, sammen med en tydelig identitet, er også en påvirkende faktor på konkurransefortrinnet. Strategiplanlegging og et tydelig mål har ikke kommet frem gjennom dybdeintervjuene som vesentlig for å komme seg ut på markedet, men er allikevel vurdert til å være viktig. Dette for å kunne analysere markedssituasjonen, og for å ha en strategi på hvordan en skal oppnå konkurransefortrinn i et marked som stadig tetner til med konkurrerende aktører.nb_NO
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectNTNUs Entreprenørskole, Realfaglig profilen
dc.titleMikrobryggerier i Norge - En studie av etableringsbarrierer og konkurransefortrinnnb_NO
dc.title.alternativeMicrobreweries in Norway - A Study of Barriers to Entry and Competitive Advantageen
dc.typeMaster thesisen
dc.source.pagenumber138
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for økonomi,Institutt for industriell økonomi og teknologiledelsenb_NO
dc.date.embargoenddate10000-01-01


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record