Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHjelle, Torstein Elias Løland
dc.contributor.authorOpdal, Karoline Susanne
dc.date.accessioned2019-09-11T10:57:27Z
dc.date.created2018-05-29
dc.date.issued2018
dc.identifierntnudaim:18241
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2615897
dc.description.abstractERP-systemer spiller en helt sentral rolle i de fleste av dagens større virksomheter fordi de samler forretningskritiske prosesser i ett samlet system. Selv om ERP-løsninger har blitt vanlig kost på markedet er det fortsatt overveldende mange ERP-innføringsprosjekt som mislykkes. Det er forsket i flere tiår på hvordan man kan sikre en vellykket systeminnføring og aksept av systemer blant sluttbrukere, allikevel har vi ikke kommet så langt at det er mulig å følge en suksessoppskrift. Årsaken til dette kan være organisasjoners kompleksitet, én regel gjelder ikke for alle. Formålet med denne masteravhandlingen er å identifisere kritiske suksessfaktorer ved implementeringen av et ERP-system i en kompleks organisasjon. I denne studien vil vi derfor se på Trondheim kommune sin innføringsprosess av et nytt ERP-system med tilhørende organisatoriske endringer som forhåpentligvis skal gi store gevinster for organisasjonen på sikt. Ved bruk av kvalitative forskningsmetoder skal oppgaven svare på følgende problemstilling: «Hvilke suksessfaktorer er sentrale for vellykket innføring av ERP-system i komplekse organisasjoner?». For å belyse problemstillingen er det utformet tre forskningsspørsmål med tilhørende hypoteser. Videre er forskningsspørsmålene satt i system ved å benytte et helt nytt rammeverk for måling av systemaksept blant brukere, og måling av systemimplementasjonssuksess. Dette rammeverket er basert på spennende teori og tidligere validert forskning innenfor området. I casestudien identifiseres det mange interessante funn som også kan være viktige forskningsbidrag. Blant annet har det noe å si hvor mange kommunikasjonskanaler man velger å ha i et prosjekt, og hvordan man driver opplæring av brukerne. Studien bidrar også med et nytt rammeverk som kan benyttes for måling av IS-suksess i større-, eller mindre komplekse bedrifter hvor systembruken er obligatorisk. Oppgaven kan også være interessant lesning for de som ønsker innsikt i hvordan sluttbrukere opplever store endringsprosesser som påvirker arbeidshverdagen.nb_NO
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectIKT-basert samhandlingen
dc.titleInnføring av ERP-system i komplekse organisasjoner - En casestudie av Trondheim kommunenb_NO
dc.title.alternativeImplementation of ERP systems in complex organizations - A case study of Trondheim Municipalityen
dc.typeMaster thesisen
dc.source.pagenumber151
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk,Institutt for datateknologi og informatikknb_NO
dc.date.embargoenddate10000-01-01


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel