Show simple item record

dc.contributor.advisorSvendsen, Hallvard Fjøsne
dc.contributor.advisorHartono, Ardi
dc.contributor.authorHaugen, Morten Rostad
dc.date.accessioned2019-09-11T10:42:54Z
dc.date.created2014-12-21
dc.date.issued2014
dc.identifierntnudaim:12307
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2615673
dc.description.abstractEt nytt sett av datapunkter for et tærnert damp-væske likevektssystem av H2O, CO2 and 1,3-diaminopropan (1,3-DAP) er kartlagt i dette arbeidet. Dataene ble funnet ved bruk av to type apparaturer, der faselikevekt og kjemisk likevekt innstilles. Et av dem innebar målinger av totaltrykket over løsningen, og den andre målinger av partialtrykk CO2 i atmosfæriske omgivelser. Likevektskurvene var på formen av trykkprofiler mot reageringsevnen (loading) av CO2. Eksperimentene gjort for totaltrykk var av 1M, 2M, 3M og 5M løsninger ved 80C, 100C og 120C. Eksperimentene gjort for partialtrykk av CO2 var av 2M og 5M løsninger ved 40C, 60C og 80C. Metoden for totaltrykk var validert av analyser av prøver fra systemet, og de viste god enighet. Eksperimentene for atmosfærisk trykk var validert med gjentakelser, og parallelene viste en akseptabel enighet. Et komplett sett av likevektsdata fra det tærnere systemet H2O, CO2 and 1,3-DAP inkluderer data fra dette arbeidet, og data fra Teixeira, 2014, Maerten, 2014 og Hussain, 2012. En rigorøs termodynamisk modell er laget bassert på datasettet. NRTL og e-NRTL ligninger ble løst av Parfinder med lbest poisjon in PSO metoden. Den binære modellen var laget ved å løse NRTL ligning, og likevektsdata var fra Saeed, 2011. En tærner modell var i ettertid bygget bassert på datasettet, og resultatet fra den binære modellen for å løse både kjemisk likevekt og faselikevekt via e-NRTL modellen. Likevektskonstantene for systemet var definert av utviklerne av Parfinder og noen eksperimentelle data fra Hussain, 2012. Karbamat, dikarbamat og zwitterion sine reaksjonskonstanter ble funnet gjennom optimalisering og regresjon. Den beste modellen gav et enighet på AARD=24% for PCO2, og AARD=8% for Ptotal. Syklisk kapasitet ble estimert fra modellen, og 5M 1,3-DAP har høyere kapasitet enn 30 vekrprosent MEA. Valg av objektivfunksjon gir begrenset effekt på modellen, og funksjonene AARD og Weiland var tested Weiland, 1993. En forandring i likevektskonstantene for den første og andre protonasjonen av 1,3-DAP viste seg å gi stort utslag i modellen.en
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.subjectIndustriell kjemi og bioteknologi, Miljø- og reaktorteknologien
dc.titleMapping of Vapor-Liquid Equilbrium Data for: 1,3-diaminopropane (1,3-DAP) - Experiments and modelingen
dc.typeMaster thesisen
dc.source.pagenumber187
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for naturvitenskap,Institutt for kjemisk prosessteknologinb_NO
dc.date.embargoenddate10000-01-01


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record