Show simple item record

dc.contributor.advisorJakobsen, Anita Nordeng
dc.contributor.advisorBjørge Thomassen, Gunn Merethe
dc.contributor.authorBjørgan, Ida Johansen
dc.date.accessioned2019-09-11T09:47:58Z
dc.date.created2018-05-15
dc.date.issued2018
dc.identifierntnudaim:18427
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2615544
dc.description.abstractNorge er en stor eksportør av oppdrettslaks og 2017 var et rekordår for norsk lakseeksport. Kundebehovet har endret seg over tid, i dag er behovet for enkle løsninger og ready-to-eat produkter av laks større. Mikrobiell kontroll under prosessering er derfor viktig for å holde bakterienivået lavt og for å unngå kontaminering med patogene bakterier, som for eksempel L. monocytogenes. For å hindre kontaminering er det viktig at det ikke etableres biofilm i produksjonsutstyret. Biofilm er en overlevelsesstrategi som bakterier benytter seg av og består ofte av flere ulike bakteriearter inkludert patogene bakterier. Biofilm skaper utfordringer for næringsmiddelindustrien, da den er vanskelig å fjerne på grunn av økt toleranse mot rengjørings- og desinfeksjonsmidler. Bakgrunnen for oppgaven er at to, tilsynelatende, like hodekappemaskiner hos lakseprodusenten har ulikt resultat ved kontroll av L. monocytogenes i miljø. I dette prosjektet var derfor målet å detektere og identifisere mikrobielle kontaminanter i hodekappemaskin 4 og 5 ved kvantifisering på ulike generelle og selektive vekstmedier. Mikrobiotaene fra hodekappemaskin 4 og 5 ble sammenlignet for evne til å danne biofilm i multikultur ved 4 °C og 15 °C. Samt ble multikulturenens påvirkning på vekst av et miljøisolat av L. monocytogenes undersøkt. Identifisering ble gjennomført ved MicroStation System/Microlog med GENIII MicroPlates (Biolog Inc). Det ble detektert mikrobielle kontaminanter ved alle prøvepunkt i HK 4 og HK 5. Totalt 73 isolater oppnådde identifikasjon, hvor det ble identifisert 30 ulike bakteriearter hvorav 16 var ulike bakterieslekter. Pseudomonas spp. er den dominerende bakterieslekten i dette prosjektet med totalt 63 % av identifiserte bakteriearter. Evne til biofilmdannelse for mikrobiotaen til HK 4 er signifikant høyere enn for mikrobiotaen til HK 5 ved 15 °C. Samtidig er vekst av miljøisolat av L. monocytogenes i mikrobiota til HK 4 signifikant høyere enn for mikrobiota til HK 5 ved 15 °C. Mikrobiotaen til HK 4 bestod av 71 % Pseudomonas spp., som har vist seg å være gode biofilmdannere, mens mikrobiotaen til HK 5 bestod av 27 % Pseudomonas spp. Konklusjonen er at resultatet antyder at mikrobiotaen til HK 4, prøvepunkt 9, er en fordelaktig sammensetning for vekst av L. monocytogenes.nb_NO
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectMat og teknologien
dc.titleDeteksjon og identifikasjon av mikrobiota i lakseslakteri - Sammenligning av multikultur biofilmer og deres påvirkning på vekst av Listeria monocytogenes ved 4 og 15 °Cnb_NO
dc.title.alternativeDetection and identification of microbiota in a salmon slaughterhouse - Comparison of multiculture biofilms and their influence on growth of Listeria monocytogenes at 4 og 15 °Cen
dc.typeMaster thesisen
dc.source.pagenumber74
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for naturvitenskap,Institutt for bioteknologi og matvitenskapnb_NO
dc.date.embargoenddate10000-01-01


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record