Show simple item record

dc.contributor.advisorSchjølberg, Per
dc.contributor.authorWestad, Ole Bjørn
dc.date.accessioned2019-09-11T09:12:16Z
dc.date.created2017-01-05
dc.date.issued2017
dc.identifierntnudaim:15947
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2615438
dc.description.abstractPrediktivt vedlikehold har blitt mer aktuelt i de senere år. Sensorteknologi og datakraft har blitt billigere, og dermed har det skapt større muligheter for prediktivt vedlikehold. Som følge av dette kreves det mye kompetanse og teknologi for å kunne benytte avanserte instrumenter og analyseverktøyer for å kunne forutsi feilmoder basert på kontroll på sviktmekanismer i komponenter og systemer. Det satses sterkere enn noen gang på teknologiske løsninger i industrien og det vil være viktig fremover å sikre at vedlikeholdskulturen og organisasjonen henger med for å kunne utnytte fordelene med prediktivt vedlikehold. For oljenæringen så er det de siste tiårene satset mye for å øke produksjonseffektiviteten, men det har vært mindre fokus på kostnadene. Etter at oljeprisen stupte i 2014 har vedlikehold vært veldig sentralt for å kunne påvirke bunnlinjen i mange olje- og gass selskaper. Det er viktig å sikre at redusert vedlikehold ikke er ensbetydende med redusert sikkerhet og produksjon. Vedlikeholdet må gjøres smartere basert på andre metoder enn før samtidig som at kontrollen på kritiske feilmoder er opprettholdt. Dette arbeidet har ført til økt fokus på prediktivt vedlikehold også i olje- og gassnæringen som et verktøy for riktig vedlikehold til riktig tid og kostnad. Statoil har satt i gang flere prosjekter for å teste ut prediktivt vedlikehold som vedlikeholdskonsept. Statoil har som mål å kunne lykkes i å benytte prediktivt vedlikehold for å kunne redusere vedlikeholdskostnader samtidig som at sikkerhet, miljø og produksjon er ivaretatt. Masteroppgaven har rettet fokus mot suksesskriterier for å kunne lykkes med prediktivt vedlikehold og hva Statoil må satse på for å kunne dra nytte av prediktivt vedlikehold som vedlikeholdskonsept. Masteroppgaven har avdekket at prediktivt vedlikehold ikke bare handler om teknikk og avanserte analyser men likefullt er det viktig at kulturen og organisasjonen sette i stand til å forstå å utnytte potensialet.nb_NO
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectOlje - og gassteknologien
dc.titlePrediktivt vedlikeholdnb_NO
dc.title.alternativePredictive maintenanceen
dc.typeMaster thesisen
dc.source.pagenumber101
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap,Institutt for maskinteknikk og produksjonnb_NO
dc.date.embargoenddate10000-01-01


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record