Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHaugen, Bjørn
dc.contributor.advisorBratland, Magne
dc.contributor.authorLøken, Ola
dc.date.accessioned2019-09-11T09:11:20Z
dc.date.created2015-06-09
dc.date.issued2015
dc.identifierntnudaim:12975
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2615373
dc.description.abstractVinghøg AS er et norsk selskap innen forsvarsindustrien som selger utstyr og systemløsninger til militære formål. Deres arbeid er knyttet til fjernstyrte våpenstasjoner, elektrooptiske sikte-, ildgivnings- og overvåkningssystemer samt mekaniske produkter. Vinghøg AS er heleid av Rheinmetall AG. En av Vinghøgs produktkategorier er softmount. En softmount brukes til å montere et våpen på trefot, kjøretøy med mer. Vinghøg AS ønsker en dynamisk simuleringsmodell av våpenet som kan benyttes for å optimalisere softmountproduktene. I denne oppgaven har det blitt ut utviklet en dynamisk simuleringsmodell av mitraljøsen M2 Browning i forskjellige typer innfesting. Modellen er laget i programvaren FEDEM Mechanical. M2 Browning er en automatvåpen med flere tunge bevegelige som beveger seg i høye hastigheter. Våpenet påvirkes av ulike faktorer, blant annet hvordan våpenet er innfestet. Det har i løpet av arbeidet blitt utført en fysisk skytetest for å skaffe dynamiske målinger av våpenet og våpenets innfesting. For at nødvendige målinger skulle kunne utføres har det blitt konstruert og produsert diverse utstyr/braketter for sensorer, i tillegg det ble det skrevet en detaljert testplan som senere kunne brukes til å dokumentere testresultatene. Formålet med testen var å skaffe et grunnlag for å bestemme de parameterne i FEDEM-modellen det var knyttet usikkerheter til. I tillegg gav målingene et grunnlag for å vurdere modellens nøyaktighet og robusthet. Testen var vellykket og resultatene har vært svært nyttige for arbeidet med denne oppgaven. Etter den den fysiske testen var gjennomført ble FEDEM-modellen justert og det ble foretatt nødvendige endringer for at den skulle reflektere resultatene fra skytetesten på en god måte. Simuleringsresultatene viser at modellen reflekterer de fysiske målingene godt, og modellen bør derfor videre kunne brukes til analyser og optimalisering av softmount. Det har blitt foretatt analyser av de fysiske målingene og av modelldata, noe som har gitt grunnlag for å fastslå ulike faktorer som påvirker dynamikken i våpenet og disse er beskrevet i rapporten.nb_NO
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectProduktutvikling og produksjon, Produktutvikling og materialeren
dc.titleDynamisk simulering av maskingevær med "softmount" innfesting.nb_NO
dc.title.alternativeDynamic Simulation of a Machinegun with Softmount Attachmenten
dc.typeMaster thesisen
dc.source.pagenumber98
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap,Institutt for maskinteknikk og produksjonnb_NO
dc.date.embargoenddate10000-01-01


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel