Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSkavhaug, Amund
dc.contributor.authorTorbjørnsen, Jeanette
dc.date.accessioned2019-09-11T09:10:06Z
dc.date.created2017-07-17
dc.date.issued2017
dc.identifierntnudaim:17893
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2615287
dc.description.abstractBarel AS er en bedrift i Kirkenes som bl.a. produserer elektroniske produkter for lysstyring. Store deler av produksjonen foregår manuelt, og som et ledd i effektivisering av bedriften, ønsker Barel derfor å se på mulighetene for å automatisere produksjonsprosessen. Denne rapporten har til oppgave å finne den mest hensiktsmessige løsningen for automatisering, og det er drøftet forskjellige muligheter for dette samt utarbeidet prinsipielle forslag med forslag til faktiske enheter. Rapporten er ment å brukes som et beslutningsgrunnlag for ledelsen i firmaet, og vil også bidra til å kunne gi de ansatte i Barel større innsikt i egen bedrift. For å kunne dimensjonere det automatiserte anlegget riktig, er det utført en arbeidsstudie av den nåværende produksjonsprosessen. Dette viser at den styrende takttiden for dimensjonering av produksjonsprosessen er 16,93 sekunder per enhet, gitt av enheten «gammel HFX». Fra arbeidsstudien ses det også at nåværende takttid er 45,82 sekunder per enhet for gammel HFX. Det tilsvarer en maksimal teoretisk dagsproduksjon på 628 enheter. For å finne hvilket automasjonsutstyr som bør brukes for å løse de forskjellige oppgavene i produksjonsprosessen, er det hentet forslag og erfaringer fra fagbøker, samt konferert med fagpersoner innenfor emnet og leverandører av utstyr. Ut fra dette er det foreslått prinsipper for å løse disse oppgavene, før det er gjort en mer detaljert vurdering av hver del, med hensyn på takttid, pris og andre betraktninger. Dersom valgte løsningsprinsipper dimensjoneres ut fra dimensjonerende takttid, vil det for f.eks. gammel HFX gi mulighet for et teoretisk maksimalt produksjonsvolum på 1701 enheter/dag. Dette er mye mer enn dagens maksimale teoretiske dagsproduksjon på 628 enheter. Dersom det ikke er ønskelig å investere i et høyere produksjonsvolum, er det i rapporten oppgitt forslag til løsninger for det også. Sistnevnte løsning vil bli billigere, men gi lavere produksjonstakt. Om forslagene for automatisering gitt i denne rapporten etterkommes helt eller delvis, kan det føre med seg fordeler som for eksempel mindre behov for arbeidskraft, mindre vrak, høyere produksjonstakt, raskere respons på hasteordrer og bedre arbeidsmiljø for operatør. Ulempen er at investeringskostnaden er forholdsvis høy. Resultatene av denne rapporten viser at Barel har mange fordeler av å automatisere, og det bør jobbes videre med dette, og gjøre nøyaktige økonomiske beregninger for å se hvordan automatiseringen vil påvirke bedriftens økonomi. Produksjonsprosessen består i stor grad av enkle, repetitive oppgaver, og i et høykostland som Norge bør en slik prosess alltid søkes automatisert. Det finnes mange forskjellige løsninger for automatisering, men felles for de fleste er forholdsvis høye investeringskostnader, men også mange fordeler som tilsammen presser ned kostnaden per produsert produkt, til et minimum. Ved å automatisere får norske bedrifter dermed mulighet til å hevde seg i global konkurranse også mot lavkostland, og det ser ut til å være veien å gå dersom det ønskes økonomisk bærekraftig produksjon i Norge.nb_NO
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectProduktutvikling og produksjon, Produksjons- og kvalitetsteknikken
dc.titleAutomatisering av produksjonslinje - For produksjon av innstøpte ballaster for lysstyringnb_NO
dc.title.alternativeAutomation of Production Process - For the Production of Moulded Ballasts for Lamp Controlen
dc.typeMaster thesisen
dc.source.pagenumber140
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap,Institutt for maskinteknikk og produksjonnb_NO
dc.date.embargoenddate10000-01-01


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel