Show simple item record

dc.contributor.advisorBrattebø, Helge
dc.contributor.authorSolgård, Peter
dc.date.accessioned2019-09-11T08:27:37Z
dc.date.created2018-06-26
dc.date.issued2018
dc.identifierntnudaim:16424
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2614831
dc.description.abstractFokuset på bærekraft øker i stor grad i dagens samfunn. En stor del av denne byrden sitter bygg- og eiendomsnæringen med å ta tak i. BREEAM-NOR er den norske tilpasningen av BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assesement Method), som ble utvilket av BRE (Building Research Establishment) i 1990. Det var da verdens første helhetlige miljøsertifiseringsverktøy. BREEAM-NOR er delt inn i 9 miljøområder med totalt 78 emner som kan oppnå poeng. I tillegg gis det poeng for innovative løsninger. I denne oppgaven har det blitt sett på bærekraftige materialvalg i byggeprosjekter med BREEAM-NOR-sertifisering. I litteraturstudiet er det fokusert på materialkategorien i BREEAM-NOR og verktøyene som kreves for å oppnå poeng i denne kategorien. Det ble først gjennomført en kvantitativ analyse av oppnådde poeng i materialkategorien i hittil sertifiserte bygg. Deretter ble det utført intervjuer med aktører involvert i relevante byggeprosjekter for å få innblikk i opplevde suksesskriterier og utfordringer ved implementeringen av utvalgte emner. De mest interessante funnene i den kvantitative undersøkelsen var kriteriene i emnet Mat 1 Materialspesifikasjon, som omhandler livsløpsanalyse og klimagassberegninger, samt emnet Mat 5- Ansvarlig innkjøp av bygningsmaterialer. Suksesskriterier intervjuobjektene definerte var tidligfase implementering av emner i kravspesifikasjon hos byggherre, bruken av BREEAM-NOR som et verktøy og ikke som tilleggsdokumentasjon. En utfordring som blir pekt på er at bruk av verktøyene og godkjent poeng i BREEAM-NOR ikke nødvendigvis er det samme som god implementering og gevinst i et prosjekt. Livsløpsanalyse har ikke blitt brukt nok som beslutningsunderlag. Metodikken for klimagassberegninger kan være problematisk grunnet uklare valg av referansebygg, og viser ikke alltid en forbedring som er reell. Det er problematisk å få godkjent Mat 5 Ansvarlig innkjøp av materialer, grunnet få materialer som har riktig sertifiseringsnivå, samt vanskelig oppfølging gjennom hele byggeprosessen.nb_NO
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectEnergi og miljø, Energiforsyning og klimatisering av bygningeren
dc.titleBærekraftige materialvalg i byggeprosjekter med BREEAM-NOR-sertifiseringnb_NO
dc.title.alternativeSustainable materials in building projects with BREEAM-NOR certificationen
dc.typeMaster thesisen
dc.source.pagenumber46
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap,Institutt for energi- og prosessteknikknb_NO
dc.date.embargoenddate10000-01-01


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record