Show simple item record

dc.contributor.advisorBruland, Amund
dc.contributor.authorSolbak, Tormod Lian
dc.date.accessioned2019-09-11T08:15:34Z
dc.date.created2015-05-04
dc.date.issued2015
dc.identifierntnudaim:12284
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2614713
dc.description.abstractDenne studiens hensikt har vært å se etter faktorer som påvirker framdriften i et spesifikt prosjekt i positiv eller negativ retning. Oppgavens problemstilling har vært som følger: Hovedfokuset i oppgaven vil være framdrift for betongkonstruksjoner ved utbyggingen av E6 Frya-Vinstra, og hva som påvirker framdriften i positiv eller negativ retning ved dette anlegget. Det spesifikke prosjektet i utbyggingen som danner grunnlaget for denne oppgaven er Harpe Bru. Dette blir Norges første såkalte Extradosed bru, en brutype som har elementer fra både en forspent bjelkebru og en skråkabelbru. Oppgaven er utført i samarbeid med Statens vegvesen på Ringebu hvor hovedkontoret for den aktuelle utbyggingen av E6 Frya-Vinstra ligger. Arbeidet er delvis utført som en feltstudie, en metode som gir muligheten til å følge prosjektets framdrift svært tett. I tillegg til feltstudier er det også samlet inn prosjektinformasjon fra de involverte partene i prosjektet; Statens vegvesen, AF Gruppen og Bilfinger. Av resultater som knyttes til framdriften i prosjektet er de fleste knyttet til gjennomføringen av grunnarbeider. Gjennomføringen av disse arbeidene har i prosjektet hatt en klar negativ virkning på framdriften og prosjektets store forsinkelser må tilskrives disse. Det er utførelsen av grunnarbeider som befinner seg under normalvannstanden i elva som har vist seg å gi de største forsinkelsene. Av sammenlikninger mellom den planlagte gjennomføringsmodellen og den faktiske utførelsen sees det store endringer. Endringene i utførelse har kommet som et resultat av forutsetninger som ikke har stemt overens med forundersøkelsene som har ligget til grunn for den planlagte gjennomføringen. I tillegg til mangelfulle/feilaktige forundersøkelser synes Bilfingers plan for gjennomføring også å ha mangler ved seg. I forbindelse med grunnarbeider er aktiviteter som synes nødvendige for gjennomføringen ikke tatt hensyn til. I disse tilfelle har det også påløpt forsinkelser. Av andre faktorer som har påvirket framdriften i negativ retning har anlegget blitt påvirket av flom ved to anledninger hvor driften i begge tilfeller måtte stoppes i nærmere én uke. Resultatene av denne studien peker i retning av at den planlagte framdriften i prosjektet har vært urealistisk. Spesielt aktiviteter knyttet til grunnarbeider, men også til betongarbeider har vært mer omfattende enn det som fremgår av den planlagte gjennomføringen. Dette er også årsaken til de store forsinkelsene i prosjektetnb_NO
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectBygg- og miljøteknikk (2-årig), Anleggs- og produksjonsteknikken
dc.titleFramdriftsoppfølging ved Harpe bru - E6 Frya-Vinstranb_NO
dc.title.alternativeStudy of scheduled progress at Harpe bru, E6 Frya-Vinstra -en
dc.typeMaster thesisen
dc.source.pagenumber99
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap,Institutt for bygg- og miljøteknikknb_NO
dc.date.embargoenddate10000-01-01


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record