Show simple item record

dc.contributor.advisorBruland, Amund
dc.contributor.authorMoen, Øyvind
dc.date.accessioned2019-09-11T08:15:22Z
dc.date.created2015-01-25
dc.date.issued2015
dc.identifierntnudaim:12451
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2614702
dc.description.abstractKostnadsanalyser av samferdselsprosjekter gjennom det siste tiåret viser at sektoren er svært utsatt for feilestimeringer. I tillegg observeres det en relativt kraftig kostnadsøkning i perioden etter millenniumskiftet. Dette har resultert i et økt ønske om å kunne overvåke kostnadsutviklingen i bygg og anleggsnæringen. Et resultat av dette er Standardtunnelen, en prisindeks for bygging av vegtunneler i Norge. Indeksen er ferdig utviklet, og omfatter per dags dato rundt 150 prosjekter i perioden 1983 2012. Grunnlaget er basert på de arbeider som er gjentakende i hele prosjektutvalget, og representerer en «standard» vegtunnel. Standardtunnelen vil være interessant å se på i forhold til andre relevante indekser. Resultatene indikerer blant annet at kostnader knyttet til tunnelbygging har hatt samme utvikling som generelle kostnader i samfunnet. Kostnadsutviklingen har vært jevn, med unntak av en nedgang rundt 2008 hvor finanskrisen antas å være årsak. Frem til 2012 har trenden igjen vært økende. Denne oppgaven omfatter utviklingen av digitalt verktøy for Standardtunnelen. Det digitale verktøyet representerer en videreføring og automatisering av tidligere utviklet indeks. Verktøyet vil automatisk hente ut og behandle spesifisert data fra entreprenørenes tilbud. Dataen vil resultere i en indeks for det aktuelle prosjektet som indikerer prisnivået i forhold til tidligere trend. Verktøyet er utviklet i Microsoft Excel. Testen av det digitale verktøyet gir gode resultater i forhold til prosjektene Standardtunnelen baseres på. Avvikene som opptrer skyldes i stor grad menneskelige feil i tilbudsdataen, og vil ikke være mulig å ta hensyn til gjennom programmering. En viss grad manuell interaksjon antas å være nødvendig for å oppnå en representativ indeks. Dette har blitt tatt hensyn til i det digitale verktøyet. Standardtunnelen baseres på Prosesskode 1, en standard beskrivelsestekst for vegkontrakter. Prosesskoden har gjennomgått en revisjon etter at Standardtunnelen ble utviklet. Dette er tatt hensyn til i det digitale verktøyet, og tilbudsdata basert på ny og gammel revisjon vil være mulig. Testgrunnlaget for den nye revisjonen har derimot vært lite, og ytterligere testing vil være nødvendig da flere prosjekter basert på revisjonen fra 2012 blir tilgjengelig. Det digitale verktøyet for Standardtunnelen åpner for muligheten av å observere kostnadsutviklingen for tunnelbygging etter hvert som prosjekter blir tilgjengelig. Dette krever kontinuerlig oppfølging fra fremtidige brukere. Analysen av et prosjekt vil kunne utføres før eventuelle kontraktsinngåelser, og kan potensielt forhindre fatale kostnadsoverskridelser senere i prosjektet. Verktøyet vil gi informasjon om prisnivået for hver enkelt arbeidsoperasjon i tillegg til prosjektet i sin helhet. Abnormaliteter ved tilbudet vil dermed avdekkes. Utviklingen av digitalt verktøy for Standardtunnelen representerer et viktig steg på veien mot kostnadskontroll i bygg og anleggsnæringen.nb_NO
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectBygg- og miljøteknikk, Bygg og anleggen
dc.titleStandardtunnelen: digitalt verktøynb_NO
dc.title.alternativeThe Standard Tunnel: Digital Toolen
dc.typeMaster thesisen
dc.source.pagenumber130
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap,Institutt for bygg- og miljøteknikknb_NO
dc.date.embargoenddate10000-01-01


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record