Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBruland, Amund
dc.contributor.advisorRanden, Asle
dc.contributor.authorTinglum, Svein Tore
dc.date.accessioned2019-09-11T08:15:19Z
dc.date.created2015-06-24
dc.date.issued2015
dc.identifierntnudaim:12844
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2614695
dc.description.abstractMasteroppgaven omhandler i hovedsak identifisering av risikofaktorer og risikostyring i byggeprosjekter gjennom casestudie av 4 prosjekter i BackeGruppen. Tilbudsgjennomganger i BackeGruppens selskaper, samt erfaringer fra tilbudsprosesser, viser at BackeGruppen i for liten grad har en systematisk og enhetlig praksis rundt vurdering av påslag, risiko og muligheter i sine prosjekter. Casestudien består derfor i å avdekke de viktigste økonomiske risikofaktorene i de 4 prosjektene, samt å presentere rutiner for risikostyring som benyttes. 2 av prosjektene gjennomføres av Bøhmer Entreprenør i Drammen, 1 av Aasen Bygg i Trondheim, og 1 av Forny i Oslo. Casestudiens resultater viser at de risikofaktorene som er vurdert som viktigst er grunnforhold, anbudsbeskrivelse, egen beskrivelse og mengder, byggherre, og kontraktsjus. Disse risikofaktorene har inntruffet i flere av prosjektene i studien, og har delvis medført store økonomiske konsekvenser. Studiens hyppigste risikofaktor, og kanskje også den som har medført størst økonomiske konsekvenser er egen beskrivelse og mengder i forbindelse med anbudskalkulasjon. Studien avdekket utfordringer knyttet til mangler og feil i kalkylen i alle 4 prosjektene, delvis med sprekker i millionklassen. Byggherre er også vist som en realisert risikofaktor med stor betydning. Dette er oftest knyttet opp mot byggherrens anbudsbeskrivelse og kontraktsjus. I flere av prosjektene er det diskusjoner rundt hva som er beskrevet i anbudsbeskrivelsen og hva som er inkludert i kontrakten mellom byggherren og BackeGruppens selskaper. I Bøhmers prosjekt Solberg skole har Bøhmer tapt omtrent 2 millioner kroner i kostnader til elementer i prosjektet som ikke ble tatt inn i kalkylen etter vurdering av anbudsbeskrivelsen. I tillegg er det generert store ressurskostnader til oppfølging av prosessen med byggherren. Studien viser at det er store forskjeller i rutiner og risikostyring i selskapene. Noen selskaper benytter BackeGruppens Totalkvalitetssystem aktivt i sin risikostyring, mens andre ikke benytter det i det hele tatt.nb_NO
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectBygg- og miljøteknikk, Anleggs- og produksjonsteknikken
dc.titleØkonomisk risiko i BackeGruppens prosjektgjennomføring - Identifisering av risikofaktorer og kartlegging av rutiner for risikostyringnb_NO
dc.title.alternativeEconomic Risk in Project Execution by BackeGruppen - Identification of risk factors and assessment of risk management proceduresen
dc.typeMaster thesisen
dc.source.pagenumber184
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap,Institutt for bygg- og miljøteknikknb_NO
dc.date.embargoenddate10000-01-01


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel