Show simple item record

dc.contributor.advisorBruland, Amund
dc.contributor.advisorSkretteberg, Haakon
dc.contributor.authorSørlie, Ole Morten
dc.date.accessioned2019-09-11T08:15:18Z
dc.date.created2015-06-11
dc.date.issued2015
dc.identifierntnudaim:12415
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2614694
dc.description.abstractNCC Construction AS ønsker å drive mer produktive prosjekter, og har gjennom kampanjen «Effektive tiltak» et mål om «å sikre en stabil og lønnsom vekst slik at vi blir en av de topp 3 største og beste entreprenørene i Norge.» Ved å benytte en metode for innhenting av kvalitative og kvantitative data, samt evaluering av dette, er 5 prosjekter drevet av ulike distriktskontor i NCC Construction AS blitt undersøkt. Målet med arbeidet er å undersøke ulike driftskulturer og identifisere driftsmåter som kan fremme produktivitet i byggeprosjekter. Intervju og spørreskjema er kjerneverktøy i metoden som er benyttet. Metoden ble utviklet i forfatterens prosjektoppgave og baserer seg på teori om produktivitet i bygg- og anleggsnæringen. SINTEF-rapporten «Effektivitetsanalyse av byggeprosjekter» er brukt som grunnlag for vurdering av prosjektenes effektivitet og utforming av deler av spørreskjemaet i metoden. En rekke spørsmål knyttet til prosjektenes drift, produktivitet, grensesnitt, samt hendelser og endringer, sørger for å få inn kvalitative data. Prosjektleder fra hvert av prosjektene ble intervjuet. Prosjektene ble drevet av henholdsvis DK Bergen, Drammen, Oslo, Stavanger og Trondheim. Intervjuene resulterte i over 5 timer med opptak og 60 sider transkribert tekst, samt 5 spørreskjemaer med kvantitativ data. Resultatet fra evalueringen av prosjektene antyder at samtlige har potensiale til høy effektivt, men kan ikke benyttes til å skille disse fra hverandre. Metoden for evaluering av prosjekters effektivitet har vist seg å ikke passe formålet i denne masteroppgaven man har ikke kunnet bruke resultatene fra evalueringen til å identifisere driftskulturer eller gode driftsmåter. De kvalitative resultatene peker i den retning at det er menneskene i prosjektet, og valgene disse tar, som former driftskulturen. Ulik driftskultur er funnet til å komme av: Generelle prosjektforhold (type prosjekt og prosjekterte løsninger). Grensesnitt mot byggherre, rådgiverfunkjsoner, underentreprenører og egne arbeidere. Prosjektadministrasjon (sammensetning og kompetanse). Hendelser og endringer. Øvrige konklusjoner basert på resultatene er: NCC Prosjektsudio, et verktøy for samhandling i prosjektering, planlegging og utførelse av byggeprosjekter, gir merverdi. Det anbefales å spre kunnskapen rundt verktøyet i organisasjonen for å lettere kunne implementeres i fremtidige prosjekter. NCC involverer fagarbeidere i planleggingen. Dette gir forutsigbare planer og økt produktivitet. Dette fordrer imidlertid at fagarbeiderne er motiverte og ønsker å delta. NCC deler prosjektinformasjon med fagarbeiderne. Dette kan gi økt eierskap til og produktivitet i prosjektet. Akkord benyttes ikke til å måle produktivitet i de undersøkte prosjektene. Avlønningsformen inneholder informasjonen som skal til for å måle produktivitet, men fordrer delmålinger underveis. NCC må gjøre en bedre jobb med å avgjøre hvorvidt akkord passer aktivitetene i prosjektene. Det anbefales å fokusere mer på prosjektadministrasjonens rolle i et eventuelt videre arbeid. En annen og enklere metode for evaluering av effektivitet bør benyttes for å kunne skille prosjektene fra hverandre i søken etter gode driftsmåter.nb_NO
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectBygg- og miljøteknikk, Anleggs- og produksjonsteknikken
dc.titleDriftskulturer i NCC Construction ASnb_NO
dc.title.alternativeOperation and Management Cultures in NCC Construction ASen
dc.typeMaster thesisen
dc.source.pagenumber97
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap,Institutt for bygg- og miljøteknikknb_NO
dc.date.embargoenddate10000-01-01


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record