Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBruland, Amund
dc.contributor.authorFordal, Kirsti Beate
dc.date.accessioned2019-09-11T08:14:32Z
dc.date.created2017-06-21
dc.date.issued2017
dc.identifierntnudaim:17000
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2614614
dc.description.abstractTemaet for denne masteroppgaven er oppfølging av anleggsprosjekt med utgangspunkt i et casestudie av Haugen bru. Målet med oppgaven er å gjøre en vurdering i hvilken grad prosjekt Haugen bru ble gjennomført i henhold til planlagt fremdrift, innenfor budsjett/økonomi, levert et resultat med tilstrekkelig kvalitet og i tråd med krav til helse, miljø og sikkerhet. Hovedmetoden for datainnhenting er feltarbeid med direkte observasjon av prosjekt Haugen bru. I tillegg er det utført dokumentanalyse av prosjektdokumentasjon samt et litteratursøk som utgangspunkt for det teoretiske grunnlaget. Haugen bru er et lite anleggsprosjekt som utføres som en totalentreprise med Peab anlegg som totalentreprenør. Det er gjort vurdering og analyser av rutiner og prosedyrer ved prosjektet knytte til de fire suksessfaktorene nevnt innledningsvis. Alt i alt konkluderer oppfølgingsarbeidet med at, prosjektet så langt har levert i henhold til fremdriftsplaner, budsjett, kvalitets- og HMS-krav, og på dette tidspunkt vurderes som et suksessfullt prosjekt fra entreprenørs perspektiv.nb_NO
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectBygg- og miljøteknikk, Anleggs- og produksjonsteknikken
dc.titleOppfølging av anleggsprosjekt - Case-studie av Haugen brunb_NO
dc.title.alternativeProject control of construction projects - A case study of Haugen Bridgeen
dc.typeMaster thesisen
dc.source.pagenumber96
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap,Institutt for bygg- og miljøteknikknb_NO
dc.date.embargoenddate10000-01-01


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel