Show simple item record

dc.contributor.advisorFikse, Camilla
dc.contributor.authorFinstad, Jon Erik
dc.date.accessioned2019-09-10T10:34:19Z
dc.date.available2019-09-10T10:34:19Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2614490
dc.description.abstractBegrepet helsefremming og helsefremmende arbeidsplasser har etter hvert blitt naturlig på mange arbeidsplasser. Helsefremming ble satt på dagorden gjennom Luxemburg Declaration på 90 tallet i Europa, og er tatt inn i som begrep i arbeidsmiljøloven og intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv her i Norge. Forståelsen av begrepet bygger på at arbeidsdeltakelse og arbeidsplass har betydning for folks helsesituasjon. Dette aktualiseres i en tid der arbeidslivet i større grad enn tidligere preges av et økende behov for endringer og tilpasninger som påvirker arbeidstakere i økende grad. Denne studien har undersøkt om fokus på helsefremming påvirker arbeidsmiljøet på en arbeidsplass med følgende problemstilling Hvordan erfarer medarbeiderne at arbeidsmiljøet endres gjennom at det settes fokus på helsefremming med kunnskapsdeling og involvering? Med forskningsspørsmålene: Hva legger du/dere i forståelsen av en helsefremmende arbeidsplass? Og Hva opplever du/dere som kan hindre eller hemme helsefremmende utvikling ved kontoret? Funn viser at å sette fokus på helsefremming over en periode ikke nødvendigvis trenger å føre til en vesentlig positiv endring av opplevd arbeidsmiljø. Gjennom denne studien synligjøres det at informantene har forståelse for helsefremming som begrep, og hva fokus på denne tematikken vil kunne bety for arbeidstakere på en helsefremmende arbeidsplass. Videre viser studien at kompetanse om begrepet helsefremming ikke er tilstrekkelig for at positive endringer i opplevelsen av arbeidsmiljø skal kunne inntreffe. Organisasjonsmessige og relasjonelle forhold som påvirker virksomheten og arbeidstakerne kan begrense effekten av helsefremmende fokus. Dette gir en indikasjon på at virksomheter må befinne seg på et organisasjonsmessig og relasjonelt nivå som muliggjør en fremoverlent holdning til at endringer kan oppleves grunnleggende positiv for alle involverte medarbeidere på en arbeidsplass. Å drøfte funn opp mot relevant teori for å skape en forståelsesramme for dette har vært interessant. Ikke minst for å trekke lærdom av hvilke forhold som kan påvirke arbeidsmiljø og derigjennom påvirker helsefremming ved denne arbeidsplassen. At synliggjøring av relasjonelle og emosjonelle forhold kan ha stor betydning i arbeid mot en mer helsefremmende arbeidsplass, framstår her som viktig å ta med videre i utviklingsarbeid på denne arbeidsplassen. Dette er forhold som kan ha overføringsverdi til andre virksomheter som ønsker å sette fokus på arbeidsmiljø og arbeid mot helsefremmede arbeidsplasser.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleHelsefremmende Arbeidsplass for alle? En studie knyttet til om fokus på helsefremming påvirker arbeidsmiljøetnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nb_NO
dc.description.localcodeDenne masteroppgaven vil etter forfatterens ønske ikke bli tilgjengelig.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record