Show simple item record

dc.contributor.advisorMjaavatn, Per Egil
dc.contributor.authorWiker, Wenche Karlsen
dc.date.accessioned2019-09-10T10:21:39Z
dc.date.available2019-09-10T10:21:39Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2614470
dc.description.abstractDenne oppgaven handler om skolevegring. Forekomsten av skolevegring er vanskelig å tallfeste, men forskning tyder på at om lag en elev i hver klasse viser tegn til skolevegring. Skolevegring er svært alvorlig for den det gjelder, og kan få uheldige konsekvenser for eleven både faglig, sosialt, og i et langtidsperspektiv. På sikt kan skolevegring føre til frafall fra videregående, arbeidsledighet og andre sosiale problemer. Ved bruk av litteraturstudie og gjenbruk av andres forskning, har jeg forsket på årsaker til skolevegring. Kunnskap om årsaker er viktig for å kunne se tidlige tegn til skolevegring, og dermed i større grad ha mulighet til forebygging og tidlig intervensjon. Problemstillingen min er: Hvilke faktorer kan føre til at eleven vegrer seg for å gå på skolen? Bronfenbrenner sin utviklingsøkologiske teori ble brukt som referanseramme, både under teori, analyse, resultat og drøfting. Det var interessant å se hvordan funn i de ulike systemene i teorien påvirket hverandre, og ikke minst hva det hadde å si for elevers vegring mot å gå på skolen. Jeg fant både individ-, skole-, familie og sosiale faktorer som kan føre til at elever vegrer seg for å gå på skolen. Av individfaktorer fant jeg følgende faktorer: Psykiske lidelser, depresjon og angst, somatiske og subjektive helseplager, emosjonell sårbarhet, lav selvtillit og negativ tenking, ensomhet, faglige utfordringer, diagnoser og spesielle behov. Av skolefaktorer gjorde jeg disse funnene: Uoversiktlige organisatoriske strukturer, dårlig klasseledelse og relasjon til lærer, dårlig relasjon til medelever, mobbing, elevers prestasjon og akademisk press, overganger og bytte av skole og fravær som negativ sirkel. Av familiefaktorer gjorde jeg følgende funn: Psykisk helse i familien, utfordringer i hjemmet, svak foreldrestøtte og uhensiktsmessige holdninger til skolen og lav sosiokulturell status. Av sosiale faktorer fant jeg at sosial isolasjon kan være en faktor som har sammenheng med skolevegring. På mesonivået var det særlig dårlig kontakt og kommunikasjon mellom skole og hjem som kan føre til skolevegring. På makronivået så jeg på hvordan ulike lover og læreplaner kan bidra til skolevegring eller være beskyttende faktorer.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleMiljøfaktorers betydning for skolevegring - En litteraturstudie med et utviklingsøkologisk perspektiv - Hvilke faktorer kan føre til at eleven vegrer seg for å gå på skolen?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record