Show simple item record

dc.contributor.advisorNess, Ottar
dc.contributor.authorKirkaune, Mari Kulbranstad
dc.date.accessioned2019-09-10T09:02:35Z
dc.date.available2019-09-10T09:02:35Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2614430
dc.description.abstractTittel: Tidligere elevers erfaringer med styrkebasert tilnærming ved UngInvest AIB. Bakgrunn: Større fokus på styrkebaserte tilnærminger i samfunnet. Her spesifikt som tiltak for opplevelse av trivsel og mestring i skolen. Formål: Formålet med denne oppgaven har vært å få innsikt i hvilke erfaringer tidligere elever ved UngInvest AIB har med styrkebaserte tilnærminger, og på hvilken måte dette har påvirket deres selvoppfatning knyttet til utdanning og arbeidsliv. Styrkebaserte tilnærminger er et voksende felt innenfor flere skoler, også her i Norge, og jeg ønsket derfor å undersøke hvilken betydning det kan ha å bli introdusert for slike i den videregående skolen, og videre hvilken betydning det kan få i deres liv i ettertid. Studiens problemstilling: «Hvilke erfaringer har tidligere elever ved UngInvest AIB med styrkebaserte tilnærminger?» Metode: For å svare på problemstillingen, ble det i denne studien brukt kvalitativ metode i form av semistrukturerte intervjuer. Fem tidligere elever ble intervjuet. Intervjuene ble transkribert og analysert med utgangspunkt i fortolkende fenomenologisk analyse. Funn: Gjennom analysen kom jeg fram til fem overordnede tema, som inkluderer: (1) «sosialt og inkluderende miljø», (2) «tilpasning og fleksibilitet», (3) «tro på seg selv og egne ressurser», (4) «jobbe mot egne fremtidsmål», og (5) «dele egne erfaringer med andre». Konklusjon: Deltakerne i studien fortalte om gode erfaringer med å gå på en skole hvor styrkebasert tilnærming var en del av hverdagen. Det som skilte seg ut var spesielt hvordan de ble møtt av de eldre og de yngre læringskollegaene, og hvordan tilpasning og fleksibilitet i opplæringen gjorde at de kunne oppleve mestring. De positive erfaringene fra UngInvest AIB opplevdes som viktige med tanke på hvor de var i dag, med større tro på seg selv og fremtiden.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.title"Man får trua rett og slett... På seg selv - En kvalitativ studie om hvordan tidligere elever ved UngInvest AIB har opplevd å bli møtt med styrkebasert tilnærming, og hvordan det har påvirket deres selvoppfatning og karriereutviklingnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record