Show simple item record

dc.contributor.advisorMjaavatn, Per Egil
dc.contributor.authorJenssen, Marianne Vikestad
dc.contributor.authorJarlsby, Lise Vibeke
dc.date.accessioned2019-09-09T05:25:49Z
dc.date.available2019-09-09T05:25:49Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613811
dc.description.abstractMålet med denne studien er å undersøke sammenhengen mellom elevenes fysiske aktivitet og psykiske helse. Vi ønsket å se hvilken betydning fysisk aktivitet har for elevenes psykiske helse gjennom tre år på videregående skole. For å finne ut av dette benyttet vi oss av en kvantitativ forskningsmetode med et utvalgt på 534 elever i Trøndelag fylkeskommune. Studien er et samarbeidsprosjekt mellom NTNU og Trøndelag fylkeskommune. Vi har benyttet oss av korrelasjonsanalyser, variansanalyser og regresjonsanalyser for å undersøke sammenhengen mellom variablene. Studiens hovedfunn indikerer at fysisk aktivitet ikke har sterk sammenheng med elevenes psykiske helse før aktiviteten overstiger tre ganger i uka eller mer. Dette var noe overraskende da mye tidligere forskning viser til positive effekter av fysisk aktivitet tilknyttet psykisk helse. Noe uventet viser også våre resultater at fysisk aktivitet og selvverd har en negativ sammenheng. Samtidig er studiens hovedfunn at elevenes fysiske selvoppfatning er av størst betydning for deres emosjonelle vansker og selvverd. Til slutt er det viktig å påpeke forskjellene vi fant mellom jentene og guttene i studien. Jentene rapporterer mye høyere grad av emosjonelle vansker, mens guttene rapporterer høyere grad av fysisk selvoppfatning og selvverd sammenlignet med jentene.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleFysisk aktivitet og psykisk helse - En studie av elever i videregående skolenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record