Show simple item record

dc.contributor.advisorMoen, Torill
dc.contributor.authorBomo, Anette Devik
dc.date.accessioned2019-09-09T05:23:45Z
dc.date.available2019-09-09T05:23:45Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613810
dc.description.abstractFormålet med denne studien er få innsikt i og forståelse av hvordan et utvalg lærere erfarer og opplever å undervise i en ordinær klasse, hvor det også går minoritetsspråklige elever. I studien søker jeg lærernes perspektiver, og ønsker å løfte frem deres stemmer. Studien har en kvalitativ tilnærming, og datamaterialet baserer seg på intervju av tre allmennlærere. Lærerne sitter med mange års erfaringer fra læreryrket, og har i flere år undervist i klasser hvor det er minoritetsspråklige elever. Lærerne har også til felles at de i skoleåret 2018/2019 underviser på 7. trinn, ved samme skole. Et sentral funn fra studien viser at lærerne snakker om at de minoritetsspråklige elevene er ulike, både når det kommer til generell bakgrunn og forutsetninger for å lære. Lærerne uttrykker at store variasjoner i elevenes språkferdigheter, skaper utfordringer når det kommer til å tilpasse undervisningen og gjøre den meningsfull for elevene. Et annet funn er at lærerne uttaler at de er opptatt av å bli kjent med og kjenne elevene, og synes å legge stor vekt på kartlegging. Lærerne gir uttrykk av å være frustrerte over å mangle gode kartleggingsprøver som gir dem svar på hvor elevene er, både når det kommer til språklige ferdigheter og faglige kunnskaper. Det siste funnet viser at lærerne uttrykker at de bevisste hvordan de legger opp undervisningen når de minoritetsspråklige elevene er med i ordinær undervisning, for at de skal få best mulig utbytte. Samtidig formidler lærerne en viss usikkerhet når det kommer til de minoritetsspråklige elevenes læringsutbytte. I arbeidet gir lærerne uttrykk for at de finner støtte i hverandre. De synes å ha funnet en måte å samarbeide og fordele arbeidet på, som fungerer godt for dem.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.titleEn kvalitativ intervjustudie av hvordan tre lærere erfarer og opplever å undervise i en ordinær klasse hvor det også går minoritetsspråklige elevernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282nb_NO
dc.description.localcodeDenne masteroppgaven vil etter forfatterens ønske ikke bli tilgjengelig.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record