Show simple item record

dc.contributor.advisorSundsdal, Einar
dc.contributor.authorRønning, Una Bjørsagård
dc.date.accessioned2019-09-09T05:18:03Z
dc.date.available2019-09-09T05:18:03Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613807
dc.description.abstractI denne oppgaven har søkelyset vært rettet mot gutter og atferdsproblematikk. Målet med studien har vært å undersøke hvilke erfaringer og opplevelser tre barnehagelærere har med gutter og atferdsproblematikk i barnehagen. Videre ønsket jeg å få dypere innsikt i barnehagelærerens forståelse av problematikken og hvilke faktorer i barnehagen som påvirket guttens atferd. Dette dannet grunnlaget for problemstillingen «Hvilke erfaringer har tre barnehagelærere med gutter og atferdsproblematikk i barnehagen?». For å besvare problemstillingen har jeg valgt en kvalitativ tilnærming, hvor datainnsamlingen har foregått gjennom semistrukturerte intervju. Jeg har intervjuet tre barnehagelærere i tre forskjellige barnehager av ulike størrelser. For å ivareta deltakernes anonymitet, har jeg gitt intervjupersonene fiktive navn. Resultatene har blitt fremstilt i tre hovedkategorier; Barnehagelærerens forståelse av gutter og atferdsproblematikk, relasjonens betydning og voksenrollen. Ut ifra mine funn og drøftinger av forskningsdeltakerens erfaringer er essensen av studien at en må ta seg tid til å se det mennesket som befinner seg bak atferden. Atferden er kun et uttrykk for noe, og guttene vil handle slik de mener er mest hensiktsmessig. Gutter med atferdsproblematikk er mye mer enn å bare ha en utfordrende atferd. Barnehagelærerne poengterte at en må danne gode og trygge relasjoner med guttene, da relasjoner legger grunnlaget for hva en kan få til i samhandling med dem. Barnehagen er en viktig del av barns utvikling, og det er dermed av betydning å legge vekt på guttenes kvaliteter, slik at de opplever mestringsfølelse og glede. De voksne må være tilstede under lek og andre sosiale samhandlinger for å veilede guttene til en bedre løsning. Videre må en møte guttene der de er og tilrettelegge ut ifra deres forutsetninger og behov. Dette forutsetter at det er et godt samarbeid i personalgruppa og at det legges vekt på å skape felles forståelse og holdninger blant de ansatte i barnehagen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleGutter og atferdsproblematikk i barnehagen - En kvalitativ studie om tre barnehagelæreres erfaringer og opplevelser av gutter og atferdsproblematikk i barnehagennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280nb_NO
dc.description.localcodeDenne masteroppgaven vil etter forfatterens ønske ikke bli tilgjengelig.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record