Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorJohansen, Stein Erik
dc.contributor.authorMele, Lisa Yvonne M.
dc.date.accessioned2019-09-07T14:00:10Z
dc.date.available2019-09-07T14:00:10Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613793
dc.description.abstractStudien utforsker den kulturelle konstitusjonen av hyperfleksible hybridsubjekter ved et Yoga-shala i Goa i India. Etnografien inviterer leser med inn i et intimt etnografisk univers, hvor informantenes så vel som antropologens manøvrering av shala-hverdagens små og store etisk-moralske problemstillinger utspiller seg. Samtalens interaksjonelle bearbeiding av kontroversielle hendelser, tematikker og skikkelser blottlegger den unike kommunikasjonskulturen som muliggjør subjektdannelsen. Empirisk materiale ble innhentet og produsert gjennom deltagende dypobservasjon våren 2018. I tillegg til tradisjonell etnografisk metode involverte forskningen intens netnografisk immersjon i yogienes Instagram-liv.
dc.description.abstractThis study explores the cultural constitution of hyperflexible hybrid subjects at a Yoga shala situated in the Indian state of Goa. Readers are invited to enter the intimate ethnographic universe where informants as well as the anthropologist's maneuvering of the small and large ethical-moral issues of everyday-life at the shala unfold. The conversation's interactive processing of controversial events, themes and personas exposes the unique communication culture that enables the formation of hyperflexible contemporary subjects. Empirical material was obtained and produced through deep participant observation in the spring of 2018. In addition to traditional ethnographic methods, the research also involved intense netnographic immersion in the yogis' Instagram life.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.title«It’s just your ego fighting to self-maintain!» - Kulturell konstitusjon av hyperfleksible hybridsubjekter ved et Yoga-shala i Goa
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel