Show simple item record

dc.contributor.advisorGlimen, Pål
dc.contributor.authorAarskog, Eirik Anton
dc.contributor.authorBergsmark, Stine Nathalie
dc.contributor.authorWeiguo, Sun
dc.date.accessioned2019-09-06T14:13:06Z
dc.date.available2019-09-06T14:13:06Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613781
dc.description.abstractFormålet med denne oppgaven er å finne gode plasseringer på nye fjernstyrte brytere i distribusjonsnettet i Nord-Østerdalen ved hjelp av et utviklet regneverktøy. Fra 2020 er det nye KILE-satser som gjelder og det vil bli dyrere for nettselskaper når det et avbrudd inntreffer. Det er blitt gjennomført grovanalyser, lønnsomhet- og pålitelighetsanalyser for de ulike avgangene i trafostasjonene i Nord- Østerdal, hvor resultatene fra dette er brukt i regneverktøyet som er utviklet av prosjektdeltakerne. Dette verktøyet kan enkelt brukes til å sjekke hvilke avganger det er lønnsomt å sette inn nye fjernstyrte brytere i. Resultatet av analysen viser tydelig at regneverktøyet fungerer på en tilfredsstillende måte. Både den teoretiske og den praktiske fremgangsmetoden har kommet frem til samme resultat. Regneverktøyet kan brukes per dags dato, og er noe bedriften kan bruke for å effektivt finne frem til lønnsomme avganger. På linjer med stor lønnsomhet kan KILE-besparelsen brukes til investeringer på mindre lønnsomme avganger.
dc.description.abstractThe purpose of this task is to find good placements on new remote- controlled switches in the distribution network in Nord- Østerdal with a developed calculating tool. From 2020, new KILE- rates will reply, and interruptions will be more expensive for utility companies. High level analysis, profitability and reliability analyses were carried out for the various feeders from the substations in Nord-Østerdal. The results from the analysis were used in the calculation tool developed by the project participants. This tool can easily be used to check which feeders can be most profitable with the new remote-controlled switches. The result of the analysis clearly shows that the calculating tool works satisfactorily. Both the theoretical and the practical approaches have come to the same result. The calculating tool can be used as of today and is something the company can use to effectively find profitable feeders. On lines with high profitability, the KILE- savings can be used for investments on less profitable feeders.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleAnalyse av lønnsomhet ved investering av flere fjernstyrte brytere i distribusjonsnettet
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record