Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorLeiknes, Halgeir
dc.contributor.authorHammer, Kristian
dc.contributor.authorThomassen, Vegard
dc.contributor.authorKnørr, Filip Storødegård
dc.date.accessioned2019-09-06T14:13:04Z
dc.date.available2019-09-06T14:13:04Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613778
dc.description.abstractHensikten med prosjektet er å undersøke om det er mulig å redusere installert effekt i boligblokker med effektregulering av elbil-lading. Norconsult ønsker hjelp fra studentene til å finne løsninger for å få ned den installerte effekten på inntaket i Mesnakvartalet. Rapporten ser nærmere på teorien om at inntaket på boligblokker blir overdimensjonert. Resultatene fra målingen viste seg å motbevise teoriene gruppen hadde om lademønster og forbruk, men oppfatningen om overdimensjonering kan stemme. Målingen viste at boligblokken kun brukte 10\% av tilgjengelig effekt på det meste. Dette kan tyde på en overdimensjonering av inntaket etter dagens forbruk. Ved å benytte effektregulering på elbil-ladeanlegget kom gruppen frem til at det mulig å begrense den installerte effekten på inntaket. Smarthus installasjonen ble funksjonstestet med fokus på programmering, brukervennlighet og funksjoner. Systemene som ble testet er SG Smart og Delta Dore. Ved bruk av litteratur, målinger, beregninger og gruppens tidligere erfaringer som elektrikere utgjør dette grunnlaget for denne rapporten.
dc.description.abstractThe purpose of the project is to investigate whether it is possible to reduce the installed power in apartment buildings with power regulation of electrical car charging. Norconsult wants the student to try to find a solution to reduce the installed power on the building in Mesnakvartalet. The report studies the theory that the installed power is oversized. The result of the measurements proved to disprove the theories the group had about charging patterns and consumption, but the preception of oversize can be true. The measurements showed that the apartment buildings only use 10\% of the available power at the most. This may indicate that the installed power is oversized after the current consumption. By using a power regulation system for the electrical car charging system, the group figured that it is possible to reduce the installed power. Smart home installations was function-tested with focus on programming, usability and functions. The systems that was tested are SG Smart and Delta Dore. Literature, measurments, calculations and the group`s experiences as former electricians the group have is the the foundation of the report.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleEffektregulering av elbil-lading og smarthus installasjon.
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel