Show simple item record

dc.contributor.advisorAspvik, Nils Petter
dc.contributor.authorSalen, Anna Krohn
dc.date.accessioned2019-09-06T14:12:29Z
dc.date.available2019-09-06T14:12:29Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613700
dc.description.abstractBakgrunn: Håndball er er fysisk og psykisk krevende idrett der mange utøvere opplever en høy totalbelastning. Forekomsten av belastningsskader er betraktet som relativt høy og belastningsproblematikken er ikke en ny debatt innenfor håndballen. Forekomsten av belastningsskader har lenge vært en bekymring, men likevel viser studier at mange utøvere velger å ignorere slike smerter og skader i treningshverdagen. Formål: Hovedmålet med oppgaven var å undersøke håndballspilleres belastnig og hvordan det kan henge sammen med trener-utøver relasjonen til utøverne. Kommuniserer utøverne sin belasting og uttrykker trenere rom for å si stopp og lytte til kroppen. Metode: En kvantitativ spørreundersøkelse av håndballspillere i begge kjønn. Totalt 104 utøvere ble inkludert. Gjennom et selvutfyllingsskjema med gitte spørsmål og svaralternativer fylte utøverne ut skjemaet enten før eller etter en trening. Etter gjennomførelsen av spørreundersøkelsen ble alle dataene registrert elektronisk i SPSS og dannet grunnlaget for dataanalysen. Resultat: De ulike funnene i denne studien er presentert gjennom oversiktlige tabeller i resultatdelen. Diskusjon/Konklusjon: Forekomsten av belastningsskader er høy hos håndballspillere. Studier viser at mange spillere velger å trosse smertene og deltar på både treninger og kamper. En trener-utøver relasjon vil også være en sentral nøkkelrolle i tilpasningen av utøvers belastning. Her vil en god toveiskommunikasjon være avgjørende for at en riktig tilpasning skal kunne forekomme. Nøkkelord: Håndball, belastning, belastningsskader, ignorere smerter, trener-utøver relasjon, kommunikasjon.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHåndball og belastning
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record