Show simple item record

dc.contributor.advisorHelseth, Arve
dc.contributor.authorOkstad, Jørgen Kjesrud
dc.date.accessioned2019-09-06T14:12:14Z
dc.date.available2019-09-06T14:12:14Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613668
dc.description.abstractDenne oppgaven handler om hvilke motiver ungdom har for å trene på treningssenter, og hvilke begrunnelser de har for frafallet i den organiserte idretten. Seks kvalitative intervjuer er foretatt av unge voksne som trener aktivt på treningssenter, og har tidligere vært medlemmer i organisert idrett. Gjennom Selvbestemmelsesteorien (SDT) vil vi se på de ulike motivasjonsfaktorene som fremkommer på begge treningsarenaene, og sammenlikne dem. Hovedfunnene er at de som trener på treningssenter ikke nødvendigvis gjør det fordi de synes aktiviteten er gøy i seg selv, men fordi de kan dra fysiske og helsemessige goder ut av det. Idrettsdeltakelsen ble ikke nødvendigvis avsluttet for å trene på treningssenter, men fordi det ikke lenger fantes et tilbud som dekket deres treningsbehov.
dc.description.abstractThis task is abut the motives youth people have for training at fitness centers, and the reasons they quit organized sports. Six qualitative interviews have been conducted by young adults who train activly at a fitness center, and have previously been a member og organized sports. Through the Self Determination Theory (SDT) we will look at the various motivational factors that appear in both training arenas, and compare them. The main findings aret hat those who train at fitness centers does not necessarily do it because they think the activity is fun by itself, but because they can achieve physical and helth benifits. The ones who quit organized sports did not necessarily do it because of the will to train at fitness centers, but because there was no longer an offer that covered their training needs.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleFrafall i ungdomsidretten
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record