Show simple item record

dc.contributor.advisorNesse, Martin
dc.contributor.authorTveiti, Christian Bergeid
dc.date.accessioned2019-09-06T14:12:13Z
dc.date.available2019-09-06T14:12:13Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613664
dc.description.abstractFotball er en av verdens største idretter, og i Norge har store deler av befolkningen på et tidspunkt vært innom nettopp denne aktiviteten. Derfor et dette en interessant idrett og ta for seg, da mange kan kjenne seg igjen og relatere egne erfaringer og oppfatninger, med det som vil bli sett på og funnet ut av i denne oppgaven. Oppgaven går ut på å svare på problemstillingen «øker innsatsen og fokuset ved bruken av straff og belønning. Det blir derfor gått igjennom teorier knyttet til dette, som behavioristiske læringsteorier – operant betinging. Som er teori som går ut på dette med straff og belønning. Belønning blir i noen sammenhenger byttet ut med reinforcement i oppgaven, ettersom dette er hva belønning kalles i behavioristisk teori. Samtidig ses det også på sosial loffing, og hva det betyr å loffe og hvordan dette kan observeres. Innsamlingen av data har foregått gjennom observasjon av et senior lag i totalt fem økter. Alderen på deltakerne har derfor vært relativt spredt, med den yngste deltakeren på sytten år og den eldste omtrent trettitre år gammel. Ved å ha presentert resultatene og drøftet fram og tilbake. Positive og negative sider ved å bruke observasjon som en innsamlingsmetode, samt svakheter med det å ikke kjenne spillegruppa så godt, men også positive sider ved at man da ikke blir påvirket at ting man vet om spillerne fra før av, og heller da noterer det man faktisk ser. Alt dette har da ført til et svar på problemstillingen, som er at man kan anta at straff og belønning kan føre til økt innsats og fokus, men at ved å bruke andre type observasjonsmåter i tillegg, ville man fått et mer korrekt og sammensatt svar.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleØker innsatsen og fokuset ved bruk av straff og belønning
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record