Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorNervik, Jon Arve
dc.contributor.authorKapskarmo, Edda
dc.date.accessioned2019-09-06T14:11:26Z
dc.date.available2019-09-06T14:11:26Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613556
dc.description.abstractTemaet for denne oppgaven er hvordan Saltdal kommune som organisasjon forholder seg til å være oppført i Register om Betinget Godkjenning og Kontroll. Heretter benevnt med akronymet; ROBEK. Utgangspunktet for studien har vært å studere en kommunes håndtering av å være oppført i registeret, og hvorfor kommunen har vanskeligheter med å oppnå økonomisk balanse, og derigjennom bli utmeldt av ROBEK. Problemstillingen er belyst ved å gjennomføre caseundersøkelse i kommunen, hvor jeg har intervjuet representanter fra kommunens administrasjon, politiske representanter, samt hovedtillitsvalgt. Ved å bruke kvalitativ data er det mulig å innhente informasjon om informantenes erfaringer og oppfatninger, samt mellommenneskelige forhold og organisasjonskultur som er vanskelig å hente med bruk av andre metoder. I tillegg har jeg benyttet meg av KOSTRA-data for kommunen for å empirisk teste hypoteser fremmet av informantene. Mine funn viser at Saltdal kommune har en del kjennetegn med Vesterålen-kommunene i rapporten utarbeidet av Econ Pöyry. Kommunen virker i tillegg fragmentert på ulike områder; både gjennom de ulike midlene som iverksettes for å oppnå økonomisk balanse, og gjennom forholdene innad i organisasjonen. På samme tid har representantene vilje til å oppnå utregistrering, så det kan virke som ytterligere fokusert mål-middel-vurdering; sterkere samspill; tydeligere ledelse; og, om mulig; mer ytre press fra Fylkesmannen er det kommunen behøver for å oppnå sitt mål om utregistrering av ROBEK.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleBedre å be om tilgivelse enn tillatelse?
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel