Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorChristensen, Liv Møller
dc.contributor.authorNevstad, Kristoffer.
dc.contributor.authorSæther, Erlend Lade
dc.date.accessioned2019-09-06T14:09:42Z
dc.date.available2019-09-06T14:09:42Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613469
dc.description.abstractRapporten omhandler en potensiell fremtidig fotgjengerforbindelse over Brosundet i Ålesund sentrum. Formålet med oppgaven er å undersøke muligheten, og deretter utarbeide et forslag for en forbindelse mellom Aspøya og Nørvøya. Aspøya er i utgangspunktet en av de flotteste bydelene i Ålesund, men slik den ligger nå er den mer en blindgate enn en attraktiv bydel. Ved å knytte de to bydelene sammen vil Aspøya bli en mer attraktiv og tilgjengelig bydel. I oppgaven har vi først utført en mulighetsstudie der vi har sett på alternativer som bro, tunnel og shuttlebåt. Resultatet er en fotgjengertunnel som går under Brosundet mellom Skansekaia og Brunholmen. Tunnelen er en senketunnel bestående av betongelementer med vinduer i øvre del av veggene i tunnelen. Bæresystemet i nedgangene består av prefabrikkerte betongvegger, og nedgangene har en trapp og heisløsning. I tillegg til mulighetsstudien og prinsippløsningen, omfatter oppgaven detaljtegninger og modellering i AutoCAD og Revit, visualisering i Lumion og beregninger både for hånd og med beregningsprogrammer.
dc.description.abstractThe report deals with a potential future pedestrian connection across Brosundet in the center of Ålesund. The purpose of the task is to investigate the possibility, and then prepare a proposal for a connection between Aspøya and Nørvøya. Aspøya is basically one of the most beautiful districts in Ålesund, but as it is now, it is more of a dead end than an attractive district. By linking the two districts together, Aspøya will become a more attractive and accessible district. In the thesis we first carried out a feasibility study where we have looked at options such as bridge, tunnel and shuttle boat. The result is a pedestrian tunnel that goes under Brosundet between Skansekaia and Brunholmen. The tunnel is a submerged tunnel consisting of concrete elements with windows in the upper part of the walls of the tunnel. The support system in the descents consists of prefabricated concrete walls, and the descents have a staircase and lift solution. In addition to the feasibility study and the principle solution, the task includes detail drawings and modeling in AutoCAD and Revit, visualization in Lumion and calculations both by hand and with calculation programs.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleGangveiforbindelse i Brosundet mellom Aspøya og Nørvøya
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel