Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSollied, Arne Jan
dc.contributor.advisorÆsøy, Wilmar
dc.contributor.authorLillebostad, Jon Inge
dc.contributor.authorLarsen, Roar
dc.date.accessioned2019-09-06T14:06:09Z
dc.date.available2019-09-06T14:06:09Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613436
dc.description.abstractHensikten med denne oppgaven er å designe et fremdriftssystem til en ferge med Polarkonsult som oppdragsgiver. Fergen skal gå på Shetland, i en strekning mellom Laxo – Symbister. Hensikten med oppgaven er å designe en løsning som tilfredsstiller flest mulig godhetskriterier som er satt. Dette er kriterier som reflekterer skipets kvaliteter for kunden. Dette er kvaliteter som reduksjon av forbruk, utslipp, teknologi osv. Vi går inn i en konseptfase der vi ser på de ulike løsningene og mulighetene for de ulike løsningene. Deretter ser vi nærmere på en løsning som vil være den løsningen som vi til slutt går inn og gjør en dypere analyse av. Helt til slutt ser vi på de ulike resultatene vi kommer frem til, og drøfter de. Det er benyttet flere dataprogrammer for å utføre flere av de dypere analysene som var nødvendig. Dette er programmer som Maxsurf, Excel, Autocad osv. Vi har i tillegg vært i Hybridlabben på NMK, og utført noen caser for å få svar på noen hypoteser. Denne rapporten viser fremgangsmåten vi i gruppen nyttet i prosjekteringen og designet av fremdriftsløsningen for denne fergen. Vi har kommet frem til en løsning vi mener et akseptabel ut ifra den gitte problemstillingen for oppgaven. Vi har tatt hensyn til krav angående dimensjoner og arrangement som var fastsatt av kunde og Polarkonsult. Dette er krav som designhastighet, lastekapasitet osv. Det er i tillegg utført flere stabilitetsanalyser som bekreftet at skipet hadde tilstrekkelig stabilitet.
dc.description.abstractThe main purpose of the task is to design a propulsion system for a small ferry, in cooperation with Polarkonsult. The ferry will operate in between the small towns of Symbister – Laxo, which are located in Shetland. The purpose with this task Is to design a solution that satisfies most of the chosen attributes. These attributes are chosen with the intention of showing of the ship qualities, depending on what solution is chosen. The qualities will depend on economics, technology, climate/pollution and future possibilities. The thesis will start with a concept phase which includes numerous of different concepts within the three different solutions (Hybrid, Diesel-electric and Electric). When the concept phase is complete, a main concept will be chosen, which the rest of the thesis will look deeper into. At the very end of the thesis we’ll look at the final result and discuss the result and possibilities.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleAlternative propulsjonsløsninger for ny generasjon av ferger på Shetland
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel