Show simple item record

dc.contributor.advisorNordang, Kirsten
dc.contributor.authorSalbu, Karoline
dc.contributor.authorFjeld, Tiril Kristin
dc.contributor.authorAndreassen, Kine Didriksen
dc.date.accessioned2019-09-06T14:04:15Z
dc.date.available2019-09-06T14:04:15Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613344
dc.description.abstractBakgrunn: Kvinner behandlet for gynekologisk kreft opplever seksuelle utfordringer, og trenger informasjon og veiledning om seksuell helse. Det er et behov for at sykepleiere har kunnskap om hvordan kommunisere om tematikken. Hensikt: Litteraturstudiens hensikt er å undersøke hvordan sykepleiere kan kommunisere om seksuell helse med pasienter gjennomgått gynekologisk kreftbehandling, og finne ut hvorfor dette er et utfordrende tema å diskutere. Metode: For å besvare litteraturstudiens problemstilling, benyttes vitenskapelige kvalitative og kvantitative forskningsartikler, kombinert med en litteraturstudie og annen relevant faglitteratur. Strukturerte søk ble gjort i databasene Cinahl Complete, Medline Ovid og Pubmed. Resultat: Resultater viser at kvinner behandlet for gynekologisk kreft har et umøtt behov for informasjon om seksuell helse. Sykepleiere viser mangel på trening, opplæring og kunnskap om hvordan kommunisere om seksualitet. Det identifiseres holdninger og barrierer hos sykepleiere som påvirker kommunikasjon, samt mangel på prosedyrer og retningslinjer. PLISSIT-modellen og CARD er foreslåtte kommunikasjonsverktøy for å bistå sykepleiere til å initiere til samtale om seksuell helse. Konklusjon: Gjennom selvrefleksjon kan sykepleiere endre holdninger og barrierer for å bedre kommunikasjon om seksuell helse. Det trengs tilbud om videre fordypning om emnet, og det er nødvendig med utarbeidelse av retningslinjer og prosedyrer.
dc.description.abstractBackground: Women treated for gynecological cancer experience sexual changes, and need information and guidance about sexual health. Nurses need to have knowledge of how to communicate about the topic. Aim: The aim of this study is to examine how nurses can communicate about sexual health with patients treated for gynecological cancer, and why this is such a challenging subject to discuss. Method: To answer the aim of this study, a combination of qualitative and quantitative scientific research articles were used, combined with a literature study and other relevant literature. Structured searches in databases such as Cinahl Complete, Medline Ovid and Pubmed were used. Results: Results show that women treated for gynecological cancer have unmet needs when it comes to information about sexual health. Nurses describe lack of education, training and knowledge on how to communicate about sexual health. Nurses identifies attitudes and barriers that affect communication, as well as lack of procedures and guidelines. Suggested communication tools, such as the PLISSIT-model and CARD, can assist nurses to initiate conversation about sexual health. Conclusion: To improve communication about sexual health, nurses must change their attitudes and barriers through self-reflection. Further education in sexual health should be available, and there is a need for development of guidelines and procedures related to this topic.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titlePå hvilken måte kan sykepleier, gjennom kommunikasjon, bidra til at pasienter kan mestre sin seksualitet etter behandling for gynekologisk kreft?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record