Show simple item record

dc.contributor.advisorSimonsen, Siri Gunn
dc.contributor.authorPayton, Siobhan Lorraine
dc.contributor.authorOrmevik, Kjersti
dc.date.accessioned2019-09-06T14:03:41Z
dc.date.available2019-09-06T14:03:41Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613301
dc.description.abstractBakgrunn: Delirium er en alvorlig tilstand som rammer mange sårbare pasienter, særlig eldre, og assosieres med dårlig prognose og økt dødelighet. Det går ofte uoppdaget, men kan forebygges og er i de fleste tilfeller reversibel hvis det blir raskt håndtert av kompetent helsepersonell. Hensikt: Denne studien har til hensikt å undersøke hva som er sykepleiers rolle i forebygging av delirium, og faktorer som påvirker det forebyggende arbeidet. Metode: Det er utført litteraturstudie som metode. Det er søkt i ulike databaser, som resulterte i syv vitenskapelige artikler; 3 kvalitative og 4 kvantitative. Resultat: De samlede resultatene av de syv artiklene viser at sykepleier må ha kunnskap om predisponerende og utløsende faktorer for delirium, for å identifisere pasienter i risikogruppen og igangsette forebyggende tiltak. Resultatene viser at det finnes sensitive, enkle og lite tidskrevende screeningverktøy som kan tas i bruk til formålet. Sykepleiers motivasjon påvirker evnen til å arbeide kunnskapsbasert og til å vedlikeholde positive praksisendringer i forhold til delirium. Konklusjon: Sykepleier må ha kunnskap om delirium for å være i stand til å forebygge tilstanden. Bruk av et screeningverktøy som 4AT sikrer systematisk og effektiv risikokartlegging av pasienter. Tiltak gjort på arbeidsplassen som øker sykepleieres bevissthet og kunnskap om delirium øker også tidlig iverksatt behandling av delirium, og bidrar til redusert varighet av delirium, antall liggedøgn, og dødelighet.
dc.description.abstractBackground: Delirium is a serious condition that effects many vulnerable patients, especially the elderly, and is associated with poor prognosis and high mortality. It often goes undetected, but is preventable as is in most cases reversible if treated quickly by competent medical staff. Aim/ Objective: This study aims to investigate what the nurse’s role is in delirium prevention, and the factors that impact this task. Methods: This study is a literature review. Several databases are utilized, resulting in seven scientific articles, three of which follow qualitative methods, and four which follow quantitative. Results: The accumulated results raise the point that nurses need knowledge about predisposing and precipitating factors of delirium in order to better identify patients at risk of its development, and to be able to implement preventative measures. The results of the study show that sensitive, brief and simple delirium screening tools are available and can easily be brought into nurse’s practice. The study also sheds light on the fact that motivation plays a large part of the nurse’s ability to continue working according to best practice, especially when this involves changing working habits. Conclusion: A nurse’s knowledge about delirium is essential for being able to prevent it. Utilizing a screening tool like the 4AT ensures systematic and effective delirium risk assessment. Interventions in the work place that increase nurses’ awareness and knowledge about delirium will also increase the early implementation of its treatment, and decrease its duration, patients’ length of stay and mortality.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHva er sykepleierens rolle i forebygging av delirium hos eldre pasienter i medisinsk sengepost?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record