Show simple item record

dc.contributor.advisorØdegaard Fossum, Siri
dc.contributor.authorLilleby, Christel
dc.date.accessioned2019-09-06T14:03:24Z
dc.date.available2019-09-06T14:03:24Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613281
dc.description.abstractBakgrunn: Anorexia nervosa regnes som den psykiske lidelsen med høyest dødelighet. Som sykepleier er det nødvendig med kunnskap om spiseforstyrrelser da en kan møte disse pasientene i forskjellige arenaer i helsevesenet. Hensikt: Hensikten med dette litteraturstudiet er å undersøke hvordan sykepleier kan fremme en god relasjon til voksne, kvinnelige pasienter med diagnosen anorexia nervosa som er innlagt på tvang i psykisk helsevern. Metode: Denne oppgaven er et litteraturstudie hvor det er foretatt et systematisk litteratursøk i ulike databaser for å finne frem til forskningsartikler som bidrar til å belyse studiets tema og problemstilling. Resultat: Basert på resultatene i de inkluderte vitenskapelige forskningsartiklene er det identifisert tre resultater som er essensielt i en sykepleie-pasient relasjon til en pasient med anoreksi. Disse faktorene er tillit og trygghet, å se personen bak lidelsen og sykepleiers holdninger og kunnskap. Tvang er også diskutert. Konkusjon: For å kunne skape en god relasjon mellom sykepleier og pasienter med anoreksi innen psykisk helsevern er det viktig at faktorer som tillit og trygghet er tilstede. Sykepleier må ha respekt og vise empati ovenfor pasienten, klare å se personen bak lidelsen og har kunnskap om lidelsen og kommunikasjonsferdigheter.
dc.description.abstractBackground: Anorexia nervosa is the diagnosis with highest mortality within psychiatric care. As a nurse it is essential to have knowledge about eating disorders as these are patients one can meet in different arenas within health care. Aim: The aim of this literature review is to examine how the nurse can promote a positive nurse-relation with the adult, female patient diagnosed with anorexia nervosa under involuntary psychiatric care. Method: Literature review, with a systematic search for research articles that helps to illustrate the theme and issue of the study. Results: Based on the results of the included articles, three results are identified as essentials in a nurse-patient relation to a patient with anorexia nervosa. These are trust and safety, seeing the person behind the illness and the nurses` attitude and knowledge. Involuntary treatment is also discussed. Conclusion: To ensure a good relation between the nurse and the patient with anorexia nervosa within psychiatric care, it is essential with trust and safety. The nurse has to have respect and empathy for the patient, and also managing seeing the person behind the illness. To have knowledge about the illness and good communication skills is also important factors.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHvordan kan sykepleier skape en god relasjon til voksne, kvinnelige pasienter med anorexia nervosa innlagt i psykisk helsevern?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record