Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorEik-Nes, Trine Tetlie
dc.contributor.authorKalland, Karin" "Isachsen, Lars Armann
dc.date.accessioned2019-09-06T14:03:07Z
dc.date.available2019-09-06T14:03:07Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613239
dc.description.abstractHensikt: Hensikten med denne bacheloroppgaven er å få innblikk i hvordan voksne personer med sykelig overvekt opplever barrierer som kan påvirke deltakelse i aktivitet. Metode: En litteraturstudie ble gjennomført for å identifisere og analysere tidligere forskningsstudier om det aktuelle temaet. Seks forskningsartikler av relevans ble valgt ut gjennom søk i anerkjente databaser. Selvvalgt litteratur og teori ble benyttet for å besvare problemstillingen. Resultat: Funnene ble delt inn i ulike tema: personlige barrierer, barrierer i omgivelsene og aktivitetsbarrierer. Oppsummering: Ved å øke kunnskap om barrierer som kan påvirke deltakelse, kan ergoterapeuter tilrettelegge og tilpasse aktiviteter for mennesker med sykelig overvekt, og gruppen kan bli mer inkludert og få økt mulighet til deltakelse i aktivitet. Nøkkelord: Sykelig overvekt, fedme, voksne, barrierer, stigma, aktivitet, deltakelse, hverdagsaktiviteter
dc.description.abstractAim: The purpose of this bachelor thesis was to gain insight in how morbidly obese adults can experience barriers to participation in occupation. Method: A literature study was conducted to identify and analyze research on the chosen topic. It is based on six research articles and relevant literature. Research articles were found through a search in acknowledged databases. Literature and theory were chosen to answer the problem statement. Results: The following meaning-units were identified: personal barriers, environmental barriers and activity barriers. Summary: Increasing knowledge about barriers that can affect participation, occupational therapists can facilitate and adapt activities for people who are morbidly obese. This way the group can be more included, and increase their opportunity to participate in activity. Keywords: obesity, morbidly obese, participation, activity, daily occupation, adults, stigma, barriers
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleBarrierer som kan påvirke deltakelse for voksne personer med sykelig overvekt.
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel