Show simple item record

dc.contributor.advisorEgenes, Jan Steinar
dc.contributor.authorAl-Obaidy, Rania
dc.contributor.authorDizdarevic, Selma
dc.contributor.authorKazemi, Murtaza
dc.date.accessioned2019-09-06T14:01:48Z
dc.date.available2019-09-06T14:01:48Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613124
dc.description.abstractInnledning: Landheim Gruppen jobber med å ferdigprodusere bygningsdeler og elementer. Kunder har opplevd utfordringer med monteringen av deres prefabrikkerte veggelementer som har ført til et ønske om en standardisert løsning. Oppgaven går ut på å utvikle en standardisert og monteringsvennlig løsning av prefabrikkerte veggelementer. Hensikt: Utvikle en type innfestning av veggelement for Landheim Gruppen. Løsningen for innfestningen dimensjoneres for lastene veggelementet utsettes for. Metode: Utforming, elementanalyse, analytiske beregninger og laboratorieforsøk er metodene som er brukt for å komme frem til løsningen for innfestning av veggelement. Løsningen er utformet for å redusere monteringstiden ved at den er standardisert. Resultat: Resultatene av de anvendte metodene, altså styrke- og spenningsberegninger både for hånd og i dataprogram (ANSYS Workbench), og laboratoriums tester er beskrevet og forklart i rapporten. Videre ble konklusjonen tatt i betraktning av resultatene, basert på sluttproduktet, angående oppnåelsen av problemstillingen. Konklusjon: Konklusjonen, trukket ut ifra problemstillingen, er at den nye innfestningen stemmer med premissene og tilfredsstiller forventningene til oppdragsgiveren.
dc.description.abstractIntroduction: Landheim Gruppen develop and produce construction elements. Customers have experienced challenges assembling the prefabricated elements. This has resulted in a demand of a standardized solution. The task is to develop a standardized, easy to assembly wall elements. Purpose: Develop a wall element joining for Landheim Gruppen. This solution is measured to withstand the elements own weight and the proposed wind load. Method: Shaping, element analysis, analytic calculations and laboratory experiments has been used to develop the finished product. The product is developed to reduce assembly time and thereby reduce costs by making it a standardized solution. Result: The results of the methods used, i.e. strength and stress calculations, and laboratory tests, are described and explained in this report. The conclusion is based on the finished product’s ability to achieve the desired result for this particular problem. Conclusion: Based on the main issue the conclusion confirms the product corresponds to the premises and satisfies the expectations of the contracting authority.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleUtvikle monteringsvennlig innfestningsløsning for veggelementer
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record