Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBakken, Eskild Narum
dc.contributor.authorOlsen, Anne Karen og Friestad, Liisa Onerva
dc.date.accessioned2019-09-06T14:01:08Z
dc.date.available2019-09-06T14:01:08Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613110
dc.description.abstractI dette prosjektet har vi sett på utforming av inngangsparti, garderobe og uteområdet i to forskjellige barnehagebygg, med tanke på universell utforming. den ene barnehagen vi har valgt til dette prosjektet er en barnehage som er rehabilitert ut fra et eksisterende bygg, mens den andre barnehagen er bygget fra bunnen av. Gjennom undersøkelser ut fra TEK 17 har vi gjennomført en analyse på hver av de to barnehagene. på grunnlag av disse resultatene har vi gjennomført en sammenligning for å avdekke forskjeller og likheter mellom disse to. Resultatet av dette prosjektet har avdekket fordeler og ulemper med å bygge nytt, samt funnet flere utfordringer med de valgte løsningene som har blitt benyttet i de to byggene. De største forskjellene og utfordringene vi har avdekket i dette prosjektet er ved opparbeidelse av uteområde, løsning for inngangsparti og garderobe. Barnehagen som er nybygget har ikke ferdig opparbeidet uteområde enda, men har et trinnfritt inngangsparti og en grovgarderobe med god håndtering av møkk i inngangspartiet og garderoben.. Den rehabiliterte barnehagen har et godt opparbeidet uteområde med stort innslag av natur. Men har ikke trinnfritt inngangsparti og mangler de gode løsningene for håndtering av møkk inngangsparti og garderobe, i forhold til den nyoppsatte barnehagen.
dc.description.abstractThe study examines the design of the entrance hall, wardrobe and outdoor area in two different kindergarten buildings, with a view to universal design. the one kindergarten we have chosen for this project is a kindergarten that is rehabilitated from an existing building, while the other kindergarten is built from scratch. Through surveys based on TEK 17, there is carried out an analysis on each of the two kindergartens. Based on these results, we have conducted a comparison to reveal differences and similarities between these two. The results of this project have revealed the pros and cons of building new, as well as finding several challenges with the chosen solutions that have been used in the two buildings. The biggest differences and challenges we have encountered in this project are in the construction of an outdoor area, the solution for entrance areas and the wardrobe. The kindergarten, which is the new building, does not have a fully built outdoor area yet, but has a stepless entrance area and a coarse wardrobe with good handling of dung in the entrance area and wardrobe. But do not have a step-free entrance area and lack the good solutions for handling dump entrance area and wardrobe, compared to newly created kindergarten.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleUniversell utforming i to barnehager- Sammenlignende studie
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel