Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorOalann Trond
dc.contributor.authorSokorelis Georgios, Albertsen Nikolaj, Klumpp Robert, Mortensen Øystein
dc.date.accessioned2019-09-05T14:01:28Z
dc.date.available2019-09-05T14:01:28Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2612799
dc.description.abstractI det siste er det blitt funnet eksempler av en hittil ukjent type gratsperre. Denne typen karakteriseres av et firkantet tverrsnitt hvor diagonalen står i lodd. Den ligger symmetrisk mellom de to takflater og ingen av gratsperrens sider er parallell med en av takflatene. Skiftsperrer eller åser møter gratsperret med klauver mot begge sider. Det er funnet eksempler i forskjellige landsdeler i et tidsrom som strekker seg fra begynnelsen av 1700tallet til midten av 1800tallet. Oppgavens hovedfokus ligger på rekonstruksjon av mulige merkeprosedyrer. Som utgangspunkt for dette ble det dokumentert to bygninger, en fra Trondheim og en fra Bergen. I tillegg brukes det observasjoner fra andre bygninger. Bakgrunnen fra tømreryrket i den aktuelle perioden belyses gjennom litteratur, med spesielt hensyn på takkonstruksjoner. På grunnlag av de innsamlede informasjoner ble det utviklet en del hypoteser om hvordan arbeidsprosessen kan ha sett ut. Disse hypoteser ble prøvd og videreutviklet i praktiske forsøk. Resultatene viser at det er mulig å bygge diagonalstilte gratsperrer på flere forskjellige måter. Noen av disse er kjent fra andre sammenhenger, så som loddrett parallellforskyvning, utslag eller bruk av tau. Andre er spesifikk for den diagonalstilte gradsperren. For det ene viste det seg at gratsperrens nedre del, fotpunktet, kan merkes meget enkelt ved bruk av den allerede kjente vinkelen til takfallet. Metoden ville gi en god forklaring på gratsperrens diagonale stilling. Det andre er det vi kallet for kinningssperremetoden. Kinningssperren er en sperre som ligger midt i valmen mellom gratsperrene. I sammenskjæringer er det hugget flater på den som minner på kinninger som de er kjent fra laftingen. Også denne metoden er svært enkelt gjennomførbart og svarer i tillegg veldig bra på både de observerte sporene og den kulturelle bakgrunnen.
dc.description.abstractRecently there have been discovered examples of an up to now unknown type of hip-rafter. This type is characterized by a square cross-section where the diagonal is in plumb. It lies symmetrically between the two roof surfaces and none of the hip-rafters faces is parallel to either of the roof surfaces. Both sets of jack rafters or purlins have birdsmouth joints. Examples have been found in different parts of Norway for a period ranging from the beginning of the 18th to the middle of the 19th century. The focus of the thesis is on reconstruction of layout and marking procedures. As a starting point, two buildings were documented, one from Trondheim and one from Bergen. In addition, observations are used from other buildings. The background of carpenters and roof framers in the actual period is described through literature researches. Based on the information gathered, several hypotheses were developed on how the work process may have looked. These hypotheses were tried and further developed in practical experiments. The results show that it is possible to build diagonal hip-rafters in several different ways. Some are known from other work situations, such as marking by plumb, layout or the use of a rope. Others are specific to the diagonal hip-rafter. It turned out that due to the 45° turning the lower part of the hip rafter, the foot point, can be easily marked using the ordinary roof angle. The method would give a good explanation of the diagonal positioning of the hip rafter. The second is what we called the “kinning”rafter method. The kinningrafter is a common rafter in the center of the adjacent roof that meets the first pair of rafters of the main roof with an abut joint. At the meetings with the hip rafters there are axed slightly beveled surfaces, “kinnings” as they are known from log building. This method does not require any layout and only a minimum of measuring and it responds very well to both the observed traces and the cultural background
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleDiagonalstilt gratsperre i eldre Norske valmkonstruksjoner
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel