Show simple item record

dc.contributor.advisorKlomsten, Anne Torhild
dc.contributor.authorTaucher, Solveig Christina
dc.date.accessioned2019-09-04T12:47:01Z
dc.date.available2019-09-04T12:47:01Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2612531
dc.description.abstractUtgangspunktet for denne mastergradoppgaven er relasjonsledelse i form av mentoring i Mentoringprogrammet på OsloMet % storbyuniversitetet. Mentoringprogrammet er et program for nye ledere hvor målet er gode lederskifter og å støtte nye ledere med å forstå og fylle sin lederrolle i sin kontekst. Det at programmet er virksomhetsinternt, betyr at tilbudet er kontekstnært, bidrar til å bygge nettverk på tvers, og fremmer forståelse og videre utvikling av OsloMet som organisasjon. Programmet er innrettet som tilbud det er enkelt for ledere å bli med på, både som mentor og adept. Hensikten for undersøkelsen var å studere mentors perspektiv på hva som gjør at man kan oppnå god dialog i relasjonen mentor-adept og hva utbyttet av dette og programmet er for deltakerne og organisasjonen som helhet. Undersøkelsen er en kvalitativ undersøkelse med samfunnsvitenskapelig metode foretatt blant 6 mentorer i Mentoringprogrammet, gjennom intervjuer og observasjon ved deltakelse på deres samlinger i regi av lederutviklingsprogrammet. Problemstillingen fokuserte på hvordan Mentoringprogrammet kan bidra til å utvikle ledelse ved OsloMet og den ble belyst gjennom forskningsspørsmål vinklet mot hvordan mentor og adept kan få i gang den gode og konstruktive dialogen i sin relasjon og hva mentor og adept lærer gjennom programmet som er nyttig i lederrollen og nyttig for OsloMet. Resultatene fokuserer seg på mentors perspektiv på rammene i programmet, nytten av samlingene og utbyttet for adept, mentor og hele organisasjonen. I tillegg har det vært fokus på dialogferdigheter, tillit i relasjonen, menneskeinteresse og prestasjonshjelp. Disse faktorene har blitt drøftet sammen med resultatet fra intervjuene. Kort oppsummert kom man frem at et positivt menneskesyn og genuin menneskeinteresse er grunnleggende for å få til god dialog og for å opparbeide tillit i relasjonen. God dialog bygger relasjonen og relasjonskompetanse er viktig når man skal inn i dialogen med adepten for å få til en lærende allianse hvor man skal gjøre hverandre gode. Alle parter drar nytte av Mentoringprogrammet % fra mentors perspektiv.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleRelasjonsledelse fra et mentorperspektiv - Hvordan bidrar Mentoringprogrammet til å utvikle ledelse ved OsloMet-storbyuniversitetetnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record