Show simple item record

dc.contributor.advisorKvello, Øyvind
dc.contributor.authorLangemyr, Ellen Refsnes
dc.contributor.authorLindland, Elin Vetås
dc.date.accessioned2019-09-04T12:36:49Z
dc.date.available2019-09-04T12:36:49Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2612515
dc.description.abstractProblemstillingen vi ønsket å undersøke var: “hvorfor henviser barnehageansatte flere gutter enn jenter til PP-tjenesten i Lister?”. For å finne svar på dette valgte vi å ha et fokusgruppeintervju i fem kommunale barnehager, med styrere og barnehagelærere som informanter. Dette er en kvalitativ oppgave, og vi har tatt utgangspunkt i en deduktiv tilnærming. Vi presenterer transaksjonsmodellen for å belyse hvor viktig miljøet er for barns utvikling. I avklaring av kjernebegreper har vi vektlagt språk, da nyere forskning på språkutvikling viser kjønnsforskjeller fra 2- årsalder. Hovedfunnene i studien er at barnehageansatte er klar over aktuell forskning på feltet, men det ses ikke tydelig igjen i funnene våre i forhold til deres handlingskompetanse. Funnene våre viser også variasjon i forhold til tiltak. Vi fikk i varierende grad svar på våre påstander. I forhold til ulik behandling av jenter og gutter i barnehagen, var det vanskelig å få pedagogene med i gode drøftinger rundt dette temaet. Et overraskende funn i studien, var at barn som har risikofaktorer knyttet opp mot oppvekst i familier med lav sosioøkonomisk status, ikke møtes med noen systematiske tiltak for å løfte både barnet og foreldrene. Forskning vi presenterer viser at gutter er mer sårbare i forhold til utviklingsforstyrrelser, språk- og atferdsvansker og i forhold til sosioøkonomiske faktorer.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleHvorfor henviser barnehageansatte flere gutter enn jenter til PP-tjenesten i Lister?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record