Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorVaag, Jonas Rennemo
dc.contributor.authorOlsen, Marte Rønningstad
dc.date.accessioned2019-09-04T09:02:35Z
dc.date.available2019-09-04T09:02:35Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2612401
dc.description.abstractSom følge av et moderne arbeidsliv i stadig endring, har det blitt vanligere å skifte jobb oftere. Med hyppigere jobbskifter, må virksomheter bruke mer ressurser på rekrutteringsprosesser. Det er lett å tenke at ansettelsesprosessen slutter når den best egnede personen har takket ja til stillingen. Men det er først når den nye medarbeideren starter i jobben at man finner ut hvor godt vedkommende passer inn i virksomheten. Onboarding, også kalt introduksjon eller integrasjon, av nyansatte er en måte organisasjoner kan sikre en vellykket ansettelse. En god onboardingprosess kan redusere uønsket gjennomtrekk og gi trygge, produktive og fornøyde medarbeidere som raskt mestrer nye utfordringer. Det er imidlertid blitt en trend å digitalisere onboardingprogrammet uten noe grunnlag for å vite om dette er fordelaktig for den nyansattes tilpasningsprosess inn i virksomheten. Formålet med denne studien er derfor å identifisere viktige elementer i et delvis digitalisert onboardingprogram basert på nyansattes opplevelser. Med utgangspunkt i et helseforetak som har et delvis digitalisert onboardingprogram, er studiens datamateriale innhentet gjennom dybdeintervjuer med fem nyansatte, to enhetsledere og én HR-medarbeider. Med bruk av template analyse av intervjuene, ble det identifisert tre overordnede temaer som oppsummerer de nyansattes behov i onboardingprosessen: å skaffe oversikt, bygge relasjoner til kollegaer og leder, samt fylle hull i kompetanse og ferdigheter. Studien argumenterer for at digitale løsninger kan bidra til økt organisasjonstilknytning, bedre tilpasning og bedre tilrettelegging for jobbressurser hvis de brukes som supplement til andre sosiale tiltak. Samtidig belyses det at et onboardingprogram som starter etter signering av arbeidskontrakt, øker sannsynligheten for en mer effektiv onboardingprosess.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleDigitalisering av onboardingprogram - En kvalitativ studie av nyansattes opplevelsernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel