Show simple item record

dc.contributor.advisorStrazdins, Girts
dc.contributor.authorPedersen, Caroline
dc.contributor.authorFurland, Siv
dc.contributor.authorRelling, Christian
dc.date.accessioned2019-08-25T14:09:31Z
dc.date.available2019-08-25T14:09:31Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610899
dc.description.abstractDenne oppgaven er utviklet etter ønske fra oppdragsgiveren Avento. I Norge i dag er det registrert i overkant av 400 000 hytter og fritidsboliger og tallet stiger for hvert år. Mange av disse er tilknyttet veilag med behov for brøyting på vinterstid. Det finnes ingen god og effektiv løsning for organisering og administrasjon av snøbrøyting. Med det økende tallet hytteeiendommer vil det være behov for en løsning som kan bidra til å spare kostnader, tid og miljøet. Målet med dette prosjektet var å lage et system for enkel bestilling og håndtering av brøyting i veilag. Ved å la hytteeierne registeret når de skal benytte hytten, vet brøytemannen hvor og når det trengs å brøytes, slik at en unngår unødig brøytearbeid. Dette sparer både miljøet og de involverte partene for unødig kjøring, brøyting, kostander, støy og tidsbruk. I løpet av prosjektet, har gruppen arbeidet med å planlegge, designe og implementere dette systemet, inkludert framtidige, og potensielle utvidelser som kan gjennomføres i etterkant for å klargjøre systemet for salg og utrulling via Avento. Resultatet av dette arbeidet er en server-klient løsning, hvor en todelt backend gir klientene/brukerne muligheten for å benytte seg av både en integrert nettside, og ett REST-API som kan benyttes av en framtidig mobilklient, andre utviklere eller tredjeparts nettsider/klienter. Gruppen har utviklet et system der sikkerhet og industrielle standarder har vært høyt prioritert. De nyeste teknologiene og standardene i bransjen har blitt tatt i bruk for å tilfredsstille behov for informasjonssikkerhet, skalerbarhet og modularitet.
dc.description.abstractThe assignment has been developed by the request from Avento. In Norway today, there is more than 400 000 cabins and the number is increasing every year. Many of these are associated with the need of plowing during the winter. There are currently no good efficient solution for organizing and managing snow removal. With the increasing number of cabins, there will be a better solution that can help saving money, time and the environment. The goal for this project is to create a user friendly system for easy booking and management of snow plowing in an organization. By letting the owners of the cabins being able to register when they need plowing, the plow driver knows when there is a need to plow the property. This avoids unnecessary plowing. This saves the environment and all the involved parties for unnecessary driving, plowing, cost , noise and time. During the project, the team has worked on planning designing and implementing this system, including future and protentional expansions, that can be done later on in order to make the system ready for sale and deployment from Avento. Result of this work is a server/client solution, with a two part backed that gives the users the opportunity, to use either an integrated web page, or REST-API that can be used by a future mobile client , other developers or third-party websites/clients. The team has developed the system were the security and industrial standards that have been a high priority. The newest technology standards in the business have been used to satisfy the need for information security and scalability and modularity.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titlePloge: bestillingssystem for snøbrøyting
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record