Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHankeln, Roman
dc.contributor.authorMikalsen, Birgitte
dc.date.accessioned2019-08-25T14:06:32Z
dc.date.available2019-08-25T14:06:32Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610822
dc.description.abstractProfessor Even Ruud har forsket mye på koblingen mellom musikk og identitet. I denne oppgaven vil jeg presentere deler av forskningen, samtidig som jeg vil dra frem antikkens tanker om musikk, gjennom Aristoteles Politikk bok 8. Jeg vil legge frem et konkret eksempel på en hendelse fra de siste 10 år, hvor musikk aktivt har blitt brukt som et virkemiddel i ettertid av hendelsen. Jeg vil legge opp undersøkelsen på følgende måte: først vil jeg presentere de tre ulike sidene ved undersøkelsen: Musikk og identitet, Antikkens syn på musikk og Musikken etter 22. juli 2011. Deretter vil jeg i oppsummeringsdelen av oppgaven sammenligne fire funksjoner Aristoteles presenterer om musikk med fire funksjoner Martin Clayton presenterer om musikk. Så vil jeg forsøke å knytte disse funksjonene til hvordan musikk ble brukt etter terrorangrepet 22. juli 2011. For å se en helhet vil jeg knytte Even Ruud sin forskning på musikk og identitet til disse eksemplene.
dc.description.abstractThe Professor Even Ruud has been researching on the link between music and identity. In this assignment I will present parts of the research, at the same time as I will elaborate on ancient ideas about music, through Aristotle's Politics Book 8. I will present a concrete example of an event from the last 10 years, where music has been actively used as an instrument after the incident. First I will present the three different parts of the survey: Music and Identity, Ancient Greeces view on music and music after 22th of july 2011. Then in the summary section I will compare four functions Aristotle presents about music with four functions Martin Clayton presents about music.Then I will try to link these functions to how music was used after the terrorist attack on July 22, 2011, and associate Even Ruud's research on music and identity with these examples.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleMusikk og identitet: Antikkens syn på musikk og musikken etter 22. juli 2011
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel