Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorGrete Hansen Aas
dc.contributor.advisorStig Atle Tuene
dc.contributor.authorPia Hauge Hjertås
dc.contributor.authorSindre Hanssen
dc.contributor.authorPreben Røstad Antonsen
dc.date.accessioned2019-08-25T14:01:06Z
dc.date.available2019-08-25T14:01:06Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610740
dc.description.abstractDenne oppgaven har tatt for seg laksens predatoratferd mot rensefisk. Hensikten med forsøkene var å undersøke laksens predatoratferd, og hvilke faktorer som påvirket den. I oppgaven ble filming med Go-Pro kamera i laksemerd brukt som metode. Kameraet var festet til en rigg med lodd, som ble dratt langs en taubane på tvers av merden. Agnet ble filmet under gjennomføring av forsøkene, som gjorde det mulig å registrere angrep fra laks. Det har kun blitt gjort ett lignende forsøk tidligere i forbindelse med RENSVEL. Registreringer av bitt og napp ble lagt inn i excelark og analysert for videre bearbeiding. Faktorene som ble lagt til grunn var fôringssituasjon, tetthet laks, agnets plassering i merd og om det ble dratt med eller mot laksens svømmeretning. Det er gjort registreringer i samtlige situasjoner, men resultatene viser en signifikant forskjell angående plassering i merd og tetthet av laks. Laksen hadde sterkest predatoratferd ved middels tetthet og områder vekk fra merdkanten. Det er sannsynlig at små rensefisk i merden er utsatt under disse forholdene, men predatoratferd kan ikke utelukkes ved resterende forhold.
dc.description.abstractThis study examinated the salmon predator behavior and how vulnerable cleaner fish are in the salmon cages. The purpose of the trials was to investigate the salmon's predatory behavior and what factors influenced it. In the thesis, filming with Go-Pro camera in salmon cages was used as a method. The camera was attached to a rig with a sinker, which was dragged along a line across the cage. The bait was filmed during the trials, which made it possible to record attacks from salmon. Only one study has been made previously in conjunction with RENSVEL project. Attacks were entered into excel sheets and analyzed for further processing. The factors that were taken into consideration were the feeding situation, the density of salmon, the location of the bait in the cage, and whether it was dragged with or against the swimming direction. Records have been made in all situations, but the results show a significant difference regarding placement in the cages and density of salmon. The salmon has the highest predatory behavior at medium density and areas away from the cage edge. Small cleaner fish is clearly exposed under these conditions, but does not exclude predatory behavior in other conditions.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleLaksens predatoratferd i merd
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel