Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSchwettmann, Lutz
dc.contributor.advisorJacobsen, Maria Verlo
dc.contributor.advisorHaugstvedt, Beate Eikrem
dc.contributor.authorBerge, Inger Line
dc.contributor.authorPhan, Dieu Quynh Nhu
dc.contributor.authorSelladurai, Sarvini
dc.date.accessioned2019-08-25T14:00:58Z
dc.date.available2019-08-25T14:00:58Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610734
dc.description.abstractOppgaven gikk ut på å se om det er statistisk og klinisk forskjell mellom resultatene til glass- og plastrør ved blodgassanalysering. Plastrør har en fordel med tanke på at det ikke knekker like lett som glassrør og i tillegg er prisen for plastrør rimeligere. Ulempen med plastrør er at det ikke er bra for miljøet. For å svare på problemstillingen ble det tatt blodprøver av både inneliggende og polikliniske pasienter ved Ålesund sykehus. Blodprøvene ble analysert fortløpende og etter 15 minutter på blodgassintrumentet RAPIDPoint 500. Parameterne som ble fokusert på var pH, pCO2, pO2, HCO3-, BE, tHb, Na+, K+, glukose og laktat. Dataene fra prosjektet ble presentert i form av differansediagram. Det ble brukt hypotesetesting, t-test og maks bias fra Westgard biodatabase til å tolke resultatene for de ulike parameterne. For flere av parameterne ble det en statistisk signifikant forskjell mellom rørene, men ingen av disse hadde en klinisk betydning. Dermed er konklusjonen at plastrør fra Sarstedt kan erstatte glassrør fra Radiometer.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleBlodgassresultater analysert i glass kapillærrør og plast kapillærrør
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel