Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKermit, Patrick Stefan
dc.contributor.authorSøfteland, Cathrine
dc.date.accessioned2019-08-24T14:02:49Z
dc.date.available2019-08-24T14:02:49Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610680
dc.description.abstractSammendrag Bakgrunn: I Norge har rundt 80% av beboere på sykehjem demenssykdom. På grunn av deres kognitive svikt vil ikke personer med demens ha mulighet til å bestemme over seg selv til en hver tid, og er ekstra utsatt for at deres selvbestemmelse ikke blir ivaretatt. Hensikt: Hensikten med denne bacheloroppgaven er å finne ut hva internasjonal forskning sier om selvbestemmelse for personer med demens på sykehjem. Metode: Metoden som er benyttet i denne oppgaven er litteraturstudie. Det er blitt søkt strategisk etter vitenskapelige forskningsartikler som kan bidra til å svare på oppgavens problemstilling, der fem vitenskapelige forskningsartikler er blitt inkludert. Resultat: Resultatet som er funnet er basert på de fem vitenskapelige forskningsartiklene, der det ble identifisert tre hovedtemaer som er av stor betydning for selvbestemmelsen hos personer med demens. Temaene som er valgt ut er tjenesteytere, pårørende og kognitiv svikt. Konklusjon: Det er flere faktorer som er med på å påvirke personer med demens sin selvbestemmelse. Blant annet er det nødvendig med tilrettelegging fra tjenesteytere og et godt samarbeid med pårørende. Redusert kognitiv svikt gjør det vanskeligere for personer med demens å bestemme over seg selv.
dc.description.abstractAbstract Background: Around 80% of the residents in Norwegian nursing homes live with dementia. Because of their cognitive failure, people with dementia will struggle to enforce their own will and are therefore exposed to lack of autonomy. Aim: The aim of this study is to investigate what scientific research articles says about autonomy for people with dementia in nursing homes. Method: A literature study was used as methodology in this study. Several strategic searches were made to discover relevant scientific research articles, where five articles have been included. Results: Based on the five included articles, three main topics were found: personnel, relatives and cognitive failure. The main topics contribute to see how the autonomy for people with dementia can be affected. Conclusion: There are several factors that influence the autonomy for people with dementia. These are, among other things, the need for facilitation from the personnel and a good cooperation with relatives. Cognitive failure makes it harder for people with dementia to take decisions for themselves.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleSelvbestemmelse hos personer med demens
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel