Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorWitsø, Aud Elisabeth
dc.contributor.authorMossing, Siv
dc.date.accessioned2019-08-24T14:02:44Z
dc.date.available2019-08-24T14:02:44Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610667
dc.description.abstractKort beskrivelse av bacheloroppgaven: Introduksjon/Bakgrunn: Overgangen fra barnehage til skole representerer det første møtet mellom barnet og skolen, og legger grunnlaget for den videre skolegangen. I 2018 ble det innført en lovfestet samarbeidsplikt rundt barns overgang fra barnehage til skole for å sikre at barn skal oppleve en trygg og god overgang. Et barn med funksjonshemming er ekstra sårbart i denne situasjonen, og det har i senere tid vært søkelys på et dårligere opplæringstilbud for funksjonshemmede. Hensikt: Denne studien ønsker å undersøke aktuell forskning som belyser problemstillingen: hvordan kan det tilrettelegges for en god overgang fra barnehage til skole for barn med funksjonshemming? Metode: Denne bacheloroppgaven er en litteraturstudie, det er gjennom strukturerte- og ustrukturerte søk etter nyere forskningslitteratur, funnet 5 artikler som er inkludert. Resultater: Viktige faktorer for tilrettelegging av en god overgang inndeles i 3 hovedtema: 1. Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole 2. Overgangsaktiviteter 3. Familieorienterte tjenester med barnet i sentrum Konklusjon: Som vernepleier kan en tilrettelegge for en god overgang for barn med funksjonshemming ved å sette barnet i sentrum, skreddersy løsninger og ha fokus på et godt foreldresamarbeid. Kommunikasjon og overføring av informasjon tverrinstitusjonelt er vesentlig. Ved bruk av overgangsaktiviteter som overgangsmøter og besøk på skolen før skolestart kan en påse at barnet opplever sammenheng og kontinuitet i overgangsprosessen.
dc.description.abstractShort description of the bachelor thesis: Introduction/Background: The transition from kindergarten to primary school represents the child’s first meeting with the education system, and forms the base for future education. In 2018, the government decided an addition to the norwegian law for kindergartens, which stated a duty to cooperate in the child’s transition to formal school. A child with disabilities is particularly vulnerable in the this process, and there has been a recent focus on a poorer education provision for the disabled. Purpose/Aim: This bachelor thesis is set out to examine research that highlights how one can facilitate for a quality transition for children with disabilites. Method: This bachelor thesis is a literature study. Structured and unstructured searches where used to find recent research literature. A total of 5 articles are included. Results: Important elements how to facilitate for a good transition for children with disabilities were found. The study has 3 main categories: 1. Cooperation and continuity between kindergarten and school 2. Transition Activities 3. Family-oriented services tailored with the child in mind Conclusion: Social educators can facilitate the transition by focusing on the cooperation and continuity between institutions, offer suitable transition activities, ensuring that the childs individual needs are met, and offer family-oriented services.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHvordan kan det tilrettelegges for en god overgang fra barnehage til skole for barn med funksjonshemming?
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel