Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSøndenaa, Erik
dc.contributor.authorDyrstad, Ida
dc.date.accessioned2019-08-24T14:02:41Z
dc.date.available2019-08-24T14:02:41Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610663
dc.description.abstractI min bacheloroppgave har jeg valgt å skrive om utviklingshemming og psykisk helse. Hensikten med studien er å opparbeide meg kunnskap om hva en jobb kan bety for den psykiske helsen til mennesker med utviklingshemming. Gjennom oppgaven vektlegges betydningen av arbeid generelt, og viktigheten av arbeid for mennesker med utviklingshemming. Det blir videre belyst hvordan arbeid kan fremme psykisk helse, før jeg ser på det sosiale nettverket til mennesker med utviklingshemming. I denne studien er det benyttet litteraturstudie som metode. Det er inkludert 5 artikler i denne studien, som er funnet ved et systematisk litteratursøk etter vitenskapelige forskningsartikler, som er med på å belyse studiens tema. Basert på funnene i de 5 artiklene som ble valgt ut i denne studien, ble det identifisert 5 hovedtemaer som har betydning for den psykiske helsen til mennesker med utviklingshemming i jobb. Disse temaene er sosiale relasjoner, strukturering av tid, å bli sett, stabilitet og mestring.
dc.description.abstractIn my bachelor’s thesis i have chosen to write about intellectual disabilities and mental health. The purpose of this study is to gain knowledge about what a job can mean for the mental health of people with intellectual disabilities. The study emphasizes the importance of work in general, and the importance of work for people with intellectual disabilities. It also highlights how work can promote mental health, before i look at the social network of people with intellectual disability. In this study, literature study has been used as method. There are five articles included in this study, which has been found in a systematic literature search for scientific research articles, which are about illuminating the theme of the study. Based on the findings of the five articles that were selected in this study, five main themes were identified as important for the mental health of people with intellectual disabilities in work. These topics are social relationships, structuring time, being seen, stability and performance.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleUtviklingshemming og psykisk helse
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel