Show simple item record

dc.contributor.advisorSylvia Aasen Viken
dc.contributor.authorMia Munkerud Aas
dc.date.accessioned2019-08-24T14:02:18Z
dc.date.available2019-08-24T14:02:18Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610617
dc.description.abstractSammendrag: Tittel: Friluftsliv og psykisk helse Hensikt: hensikten med denne oppgaven er å finne forskning som belyser tema om hvordan friluftsliv kan brukes for å fremme en bedre psykisk helse hos unge Metode: Denne oppgaven er et litteraturstudie, hvor det gjennom strukturerte- og ustrukturerte søk etter nyere forskning er funnet 5 artikler som skal belyse problemstillingen Resultat: belyser elementer som er med på å svare på hvordan friluftsliv kan brukes for å fremme en bedre psykisk helse hos unge. Disse resultatene er delt inn i tre funn: 1. Naturopplevelse kan føre til en følelse av ro og mindre grubling 2. Andre rammer enn tradisjonell terapi som kan føre til økt sosial kontakt og opplevelse av mestring 3. Organisering av turene Konklusjon: å bruke friluftsliv i behandling av unge bør ha et fokus på mestring og sosial kontakt, og det bør ligge gjennomtenkte og planlagte faglige vurderinger til grunn for gjennomføringen av et utendørs terapiprogram.
dc.description.abstractAbstract: Title: Outdoor life and mental health Aim: the purpose of this bachelor thesis is to find research that highlights the topic how outdoor life can be used to promote a better mental health for young people. Method: this bachelor thesis is a literature review, where structured and unstructured searches where used to find recent research on the topic. A total of five articles are included. Results: highlights elements which contributes to answer how outdoor life can be used to promote a better mental health for young people. These results are divided in to three themes: 1. Nature experience can lead to a sense of tranquillity and reduced rumination 2. Different framework than traditional therapy which can lead to increased social contact and experience of mastery. 3. Organizing of the outdoor trips Conclusion: Using outdoor life in the treatment of adolescents should have a focus on mastery and social contact, and there should lie well thought out and planned academic assessments behind the implementation of an outdoor therapy program.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleFriluftsliv og psykisk helse
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record