Show simple item record

dc.contributor.advisorYttervoll, Per Otto
dc.contributor.authorMehmood, Ali Afaq
dc.contributor.authorIrshad, Arslan Mohammad
dc.date.accessioned2019-08-23T14:11:10Z
dc.date.available2019-08-23T14:11:10Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610489
dc.description.abstractHensikten med denne oppgaven er å prosjektere en limtreramme som innfrir kravene om fri høyde på 7 m og et fritt spenn på 30 m. Takvinkel fastsettes til 15 grader. Rapporten deles videre inn i to prosjektfaser. I første prosjektfase ble to ulike bærekonstruksjoner sammenliknet i en alternativanalyse. Alternativ A er en WW-takstol i limtre. Alternativ B er en ramme med overgurt i limtre og en undergurt bestaende av strekkstag i stål. Det mest gunstigste alternativet, med hensyn til økonomi og utnyttelsesgrad, ble detaljdimensjonert videre i neste prosjektfase. I prosjektfase 2 ble det mest optimale systemet bearbeidet videre. Detaljprosjekteringen omfatter nøyaktigere beregninger med hensyn til kapasitet, stivhet og stabilitet. Rammen optimaliseres ytterligere ved at senteravstand og tverrsnittsprofiler justeres for å oppnå en høyere utnyttelsesgrad av materialene. Knutepunktsløsningene ble utført slik at samme type løsning er benyttet på de fleste knutepunkt. Dette reduserer sannsynligheten for misforståesler og reduserer monteringstiden. Bygget vindavstives ved bruk av massivtreskiver i taket, gavl- og langveggen. Vindavstivningen ble dimensjonert med fokus på prinsipp. Analyseprogrammet Focus Konstruksjon ble benyttet for analyse av de ulike bærekonstruksjonene. Rammene ble modellert i 2D og 3D med opptredende laster. I første prosjektfase ble analysen utført i bruddgrensetilstand og i andre prosjektfase ble analysen utført i både brudd- og bruksgrensetilstand. I tillegg ble manuelle kontroller utført med valg gjort på den konservative siden. Helt til slutt ble arbeidstegninger utarbeidet for å dokumentere løsningene. Arbeidstegninger omfatter plantegninger, snittegninger og detaljtegninger. Alternativ B var den mest gunstigste ved første prosjektfase og ble detaljdimenjonsert videre i andre prosjektfase.
dc.description.abstractThe purpose of the task is to design a glulam construction that fulfils the requirements for a span of 30 m and a clearance of 7 m. The roof pitch is set to 15 degrees. The thesis report will further be divided into two phases. The first part of this report will describe and compare two disparate structural systems. Alternative A is a double fink (WW) truss system. Alternative B is a system with a rafter in glulam and a steel tie rod for the rafter tie. The best roof frame option with regards to economy and utilization, will be designed in detail in the next phase. In the second part, the most optimal roof system was further processed. The design in detail is comprised of more accurate calculations with regards to capacity, rigidity and stability. The frame is even further optimized by adjusting centre-to-centre distance and cross-sectional profiles for the better utilization rate. The joint connections were made so that the same solutions are used for most of the other joints. This solution will reduce both the probability of misunderstandings and assembly time. The building is braced by solid wood panels in the roof, long side wall and gable wall. The wind bracing is designed with focus on principles. The analysis software Focus Konstruksjon was used for structural analysis for the two separate systems mentioned. The roof was designed in 2D and 3D-models with acting loads. The first phase of the project was completed in Ultimate Limit State (ULS) and the second phase was completed in both Ultimitate Limit and Serviceability Limit State (SLS). In addition, manual control was carried out with conservative choices. Finally, working drawings were made with the purpose of documentation of the solutions. Working drawings consists of roof plan drawing, sectional drawings and detail drawings. Alternative B came out as the better optimized option.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleProsjektering av bærekonstruksjon i limtre for næringsbygg
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record