Show simple item record

dc.contributor.advisorSvendsen, Bodil
dc.contributor.advisorErvik, Hilde
dc.contributor.authorOsen, Stein
dc.date.accessioned2019-08-23T14:08:58Z
dc.date.available2019-08-23T14:08:58Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610406
dc.description.abstractI denne oppgaven har innholdet i delkapitlene Fart og Akselerasjon i Eureka! 10 blitt vurdert med følgende problemstilling: I hvilken grad hjelper Eureka! 10 elever å utvikle operasjonell kunnskap for grunnleggende mekanikk og praktisk matematikk i Naturfag på 10. trinn? For å vurdere delkapitlene har det blitt brukt læreplaner, sosiokulturell læringsteori, konstruktivisme og ERGO[Fysikk 1] som er en lærebok i fysikk for videregående skole. Dataen har blitt samlet ved dokumentanalyse av delkapitlenes eksempler, illustrasjoner og oppgaver. Dette har blitt gjennomført ved å telle antallet eksempler koblet til konkrete situasjoner, telle grafiske fremstillinger og kategorisering og telling av oppgaver. I tillegg har bruken og forklaring av fagbegreper som gjøres i hvert av delkapitlene blitt studert. Det har blitt funnet klare mangler i delkapitlene og oppgavene knyttet til dem. Problemene inkluderer bruken og forklaringen av fagbegreper i tillegg til layout, strukturering og utregning av matematiske problemer og bruken av enheter til å beskrive størrelser og typen oppgaver som er i boka.
dc.description.abstractIn this assignment the contents of the chapters Speed and Acceleration in Eureka! 10 have been evaluated trying to solve the following problem: To what extent does Eureka! 10 help students create operational knowledge in basic mechanics and practical mathematics in Science in 10th grade? In order to do this the curriculum, sociocultural theory of cognitive development, and constructivism as well as Ergo [Fysikk 1], a secondary school text book in Physics have been used. The data has been collected by analysis of the examples, illustrations and assignments in the chapters. This has been done by counting the number of examples describing real world situations, counting graphic representations, categorising and counting assignments. In addition to this the explanation and use of scientific terms used in each chapter have been studied . There have been found significant flaws in the chapters as well as the assignments connected to the chapters. The problems include how the use of scientific terminology is used and explained, as well problems with layout, structuring and solving mathematical problems as well as the use of units of measurements at the type of assignments in the book.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleBacheloroppgave LGU53002
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record