Show simple item record

dc.contributor.advisorHaugan Lien, Øyvind
dc.contributor.authorPedersen, Birger
dc.date.accessioned2019-08-23T14:08:40Z
dc.date.available2019-08-23T14:08:40Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610387
dc.description.abstractI denne studien har jeg undersøkt tidlige regnestrategier innenfor multiplikasjon hos er tredjeklasse. Jeg var den første læreren som hadde dette temaet med disse elevene. Måten elevene ble introdusert til multiplikasjon var gjennom en åpen oppgave. Det vil si en oppgave som gir muligheter for å kunne løses på flere måter. Ingen steder i oppgaveteksten som ble presentert til elevene ble ordet multiplikasjon brukt, dette var bevist siden målet er å la dem kunne utforske og oppdage konseptet multiplikasjon på egenhånd. Det handler om å skape forståelse. Som problemstilling har jeg valgt «Hvordan påvirker bruken av forskjellige tidlige regnestrategier i multiplikasjon elver på 3 trinns muligheter for å løse multiplikasjonsoppgaver av forskjellige nivå?» Det jeg har kommet fram til er at tiden man bruker på en oppgave og følgefeil gjennom notasjon eller mangelen av notasjon, er de største faktorene når det kommer til muligheter for å løse vanskeligere oppgaver i multiplikasjon.
dc.description.abstractIn this study, I have investigated early calculation strategies within multiplication in a third grade class. I was the first teacher to have this theme with these students. The way students were introduced to multiplication was through an open task. That is, a task that provides opportunities to be solved in several ways. Nowhere in the task text that was presented to the students was the word multiplication used, this was a conscious decision since the goal is to let them explore and discover the concept of multiplication on their own. It's about creating understanding. As a problem, I have chosen "How do the use of different early calculation strategies in multiplication affect students in 3 grades possibilities to solve multiplication tasks of different levels?" What I have figured out is that, the time spent on a task and following errors through notation, or the lack of notation, are the biggest factors when it comes to opportunities to solve more difficult tasks in multiplication.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleTidlige regnestrategier i multiplikasjon
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record