Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorErvik, Hilde
dc.contributor.advisorNygård, Mette
dc.contributor.authorMyrland, Lene Therese
dc.date.accessioned2019-08-23T14:08:28Z
dc.date.available2019-08-23T14:08:28Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610366
dc.description.abstractI denne oppgaven har jeg sett på hvordan læreren kan bruke uteskolen i arbeidet med å bygge relasjoner mellom lærer-elev og elev-elev. Oppgaven tar utgangspunkt i problemstillingen «På hvilken måte kan læreren bruke uteskolen i sitt arbeid med å bygge relasjoner mellom lærer-elev og elev-elev?». Forskningsmetoden som er brukt i innsamlingen av datamateriale er den kvalitative metoden intervju, for å kunne få lærerens syn og erfaringer på bruk av uteskole i relasjonsbyggingsarbeidet. Intervjuet er av to lærere med bred erfaring innenfor arbeidet med uteskole i undervisningen. Datamaterialet som er hentet inn er drøftet i lys av relevant uteskole- og relasjonsteori. Gjennom arbeidet med oppgaven har det kommet frem mange positive sider ved bruk av uteskole i relasjonsbyggingsarbeidet til læreren, men man finner også sider ved uteskolen som ikke nødvendigvis er så positivt for relasjonsbyggingen.
dc.description.abstractThis thesis investigates how teachers can use outdoor education in order to build relations between teacher – student and student – student. Based on this, the research question is: “In which way can the teacher use outdoor education in his/her work with building relations between teacher – student and student – student?”. The research method used for collecting data is the qualitative method interview, which was used in order to get the teachers view and experience from using outdoor education in the work with building relations. Two teachers with broad experience in using outdoor education in school were interviewed. The material collected is discussed considering relevant theories on outdoor education and relations. Through my work with this thesis, many positive aspects of the use of outdoor education in the teachers work with building relations were discovered. On the other hand, there are also aspects within outdoor education that are not necessarily positive for building relations.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleRelasjonsbygging i uteskolen
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel